ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)

               Chaṭṭhaṃ bakkulattherāpadānaṃ (396)
   [398] |398.390| Himavantassavidūre   sobhito nāma pabbato
              assamo sukato mayhaṃ   sakasissehi māpito.
   |398.391| Maṇḍapā ca bahū tattha   pupphitā sinduvāritā 2-
              kapiṭṭhā 3- ca bahū tattha campakā 4- nāgaketakā.
   |398.392| Niguṇḍiyo bahū tattha    badarāmalakāpi 5- ca
              phārusakā alābū ca    puṇḍarīkā ca pupphitā.
@Footnote: 1 Po. sacchikatā. 2 Ma. Yu. sinduvārakā. 3 Yu. kapiṭṭhaṃ ca bahuṃ tattha.
@4 Ma. Yu. pupphitā jīvajīvakā. 5 Ma. Yu. badarāmalakāni ca.
   |398.393| Aḷakkā beluvā tattha   kadalī mātuluṅgakā
              mahānāmā bahū tattha  ajjunā ca piyaṅgukā.
   |398.394| Kosumbhā 1- salaḷā nīpā nigrodhā ca kapiṭṭhanā
              ediso assamo mayhaṃ  sasissohaṃ tahiṃ 2- vasiṃ.
   |398.395| Anomadassī bhagavā     sayambhū lokanāyako
              gavesaṃ paṭisallānaṃ     mamassamaṃ upāgami.
   |398.396| Upetañca 3- mahāvīraṃ   anomadassiṃ mahāyasaṃ
              khaṇena lokanāthassa    vātābādho samuṭṭhahi.
   |398.397| Vicaranto araññamhi    addasaṃ lokanāyakaṃ
              upagantvāna sambuddhaṃ  cakkhumantaṃ mahāyasaṃ.
   |398.398| Iriyāpathañca 4- disvāna upalakkhesahaṃ tadā
              nissaṃsayaṃ 5- hi buddhassa byādhino upapajjatha.
   |398.399| Khippaṃ assamamāgañchiṃ   mama sissāna santike
              bhesajjaṃ kattukāmohaṃ   sissaṃ 6- āmantayiṃ tadā.
   |398.400| Paṭisuṇitvāna me vākyaṃ  sissā sabbe sagāravā
              ekajjhaṃ sannipatiṃsu    satthu gāravatā mama.
   |398.401| Khippaṃ pabbatamāruyha   sabbosathamakāsahaṃ 7-
              pānīyayogaṃ katvāna    buddhaseṭṭhassadāsahaṃ.
   |398.402| Paribhutte 8- mahāvīre   sabbaññulokanāyake
              khippaṃ vāto vūpasami    sugatassa mahesino.
@Footnote: 1 Ma. kosambā salaḷā nimbā. 2 tadā. 3 Ma. upetamhi mahāvīre anomadassimahāyase.
@4 Ma. Yu. iriyañcāpi disvāna. 5 Ma. Yu. asaṃsayaṃ. 6 Ma. Yu. sisse.
@7 Ma. sabbosadhamahāsahaṃ. 8 Yu. paribhutto mahāvīro sabbaññulokanāyako.
   |398.403| Passaddhaṃ darathaṃ disvā    anomadassī mahāyaso
              sakāsane nisīditvā    imā gāthā abhāsatha.
   |398.404| Yo me adāsi 1- bhesajjaṃ byādhiñca samayī 2- mama
              tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |398.405| Kappasatasahassāni     devaloke ramissati
              vādite tūriye tattha    modissati sadā ayaṃ.
   |398.406| Manussalokamāgantvā   sukkamūlena codito
              sahassakkhattuṃ rājāpi   cakkavatti bhavissati.
   |398.407| Pañcapaññāsakappamhi anomi 3- nāma khattiyo
              cāturanto vijitāvī     jambūdīpassa 4- issaro.
   |398.408| Sattaratanasampanno     cakkavatti mahabbalo
              tāvatiṃsehi 5- khobhetvā issaraṃ kārayissati.
   |398.409| Devabhūto manusso vā    appābādho bhavissati
              paridāhaṃ 6- vivajjetvā byādhiṃ loke tarissati.
   |398.410| Aparimeyye ito kappe  okkākakulasambhavo
              gotamo nāma nāmena 7- satthā loke bhavissati.
   |398.411| Tassa dhammesu dāyādo  oraso dhammanimmito
              sabbāsave pariññāya  nibbāyissatināsavo.
   |398.412| Kilese jhāpayitvāna    taṇhāsotaṃ tarissati
              bakkulo 8- nāma nāmena hessati satthusāvako.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pādāsi. 2 Yu. samayī mayī. 3 Ma. anomo .... Yu. anoma ....
@4 Ma. jambumaṇḍassa. Yu. jambusaṇḍassa. 5 Ma. tāvatiṃsepi. Yu. tāvatiṃseto.
@6 Ma. Yu. pariggahaṃ. 7 Ma. gottena. 8 Ma. bāluko. sabbattha īdisameva.
   |398.413| Idaṃ sabbaṃ abhiññāya   gotamo sakyapuṅgavo
              bhikkhusaṅghe nisīditvā   etadagge ṭhapessati.
   |398.414| Anomadassī bhagavā     sayambhū lokanāyako
              vivekamanulokento    mamassamaṃ upāgami.
   |398.415| Upāgataṃ mahāvīraṃ       sabbaññuṃ lokanāyakaṃ
              sabbosathena tappesiṃ   pasanno sehi pāṇibhi.
   |398.416| Tassa me sukataṃ kammaṃ    sukhette bījasampadā
              khepetuṃ neva sakkomi    tadā hi sukataṃ mama.
   |398.417| Lābhā mama suladdhaṃ me   yohaṃ addakkhi nāyakaṃ
              tena kammāvasesena    pattomhi acalaṃ padaṃ.
   |398.418| Sabbametaṃ abhiññāya   gotamo sakyapuṅgavo
              bhikkhusaṅghe nisīditvā   etadagge ṭhapesi maṃ.
   |398.419| Aparimeyye ito kappe  yaṃ kammamakariṃ tadā
              duggatiṃ nābhijānāmi   bhesajjassa idaṃ phalaṃ.
   |398.420| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
              sabbāsavaparikkhīṇo 1- natthidāni punabbhavo.
   |398.421| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
              tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |398.422| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
              chaḷabhiññā sacchikatā  kataṃ buddhassa sāsananti.
@Footnote: 1 Ma. ... parikkhīṇā.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā bakkulo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Bakkulattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 516-520. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=10184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=10184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=398&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=32&siri=398              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=398              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5331              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5331              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com