ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [418]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa   ca   pahānā   .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja
viharati  tasmiṃ  samaye  phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe.
Ime  dhammā  kusalā  tasseva  arūpāvacarassa  kusalassa  kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā
paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā ākāsānañcāyatana-
saññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [419]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma viññāṇañcāyatana-
saññāsahagataṃ   sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā tasseva arūpāvacarassa kusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   viññāṇañcāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa   ca  pahānā
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [420]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ   bhāveti   sabbaso   viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma
ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo
hoti  .pe.  ime  dhammā  kusalā tasseva arūpāvacarassa kusalassa
Kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma   ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ   sukhassa   ca  pahānā
.pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso
hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.
   [421]  Katame  dhammā abyākatā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanasaññāsahagataṃ  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  .pe. ime dhammā kusalā tasseva arūpāvacarassa
kusalassa   kammassa   katattā   upacitattā   vipākaṃ  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ    samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanasaññāsahagataṃ
sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhammā abyākatā.
          Arūpāvacaravipākā.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 144-146. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2901              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2901              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=418&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=418              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่