ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [962] Katame dhammā kilesā dasa kilesavatthūni lobho doso
moho  māno  diṭṭhi  vicikicchā  thīnaṃ  uddhaccaṃ  ahirikaṃ anottappaṃ
lobho  aṭṭhasu  lobhasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati doso dvīsu
domanassasahagatesu  cittuppādesu  uppajjati  moho  sabbākusalesu
uppajjati  māno  catūsu  diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu  cittuppādesu
uppajjati   diṭṭhi   catūsu   diṭṭhigatasampayuttesu   cittuppādesu
uppajjati  vicikicchā  vicikicchāsahagatesu  cittuppādesu  uppajjati
thīnaṃ  sasaṅkhārikesu  akusalesu  uppajjati  uddhaccañca  ahirikañca
anottappañca  sabbākusalesu  uppajjanti  ime  dhammā  kilesā .
Katame  dhammā  nokilesā  ṭhapetvā kilese avasesaṃ akusalaṃ catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā nokilesā.
   [963]  Katame  dhammā  saṅkilesikā tīsu bhūmīsu kusalaṃ akusalaṃ
tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca  rūpaṃ
Ime  dhammā  saṅkilesikā . katame dhammā asaṅkilesikā cattāro
maggā  apariyāpannā  cattāri  ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca ime
dhammā asaṅkilesikā.
   [964]  Katame  dhammā  saṅkiliṭṭhā dvādasa akusalacittuppādā
ime  dhammā  saṅkiliṭṭhā  .  katame  dhammā  asaṅkiliṭṭhā  catūsu
bhūmīsu  kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ
rūpañca nibbānañca ime dhammā asaṅkiliṭṭhā.
   [965] Katame dhammā kilesasampayuttā dvādasa akusalacittuppādā
ime  dhammā  kilesasampayuttā  .  katame  dhammā kilesavippayuttā
catūsu   bhūmīsu   kusalaṃ  catūsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu
kiriyābyākataṃ rūpañca nibbānañca ime dhammā kilesavippayuttā.
   [966]  Katame  dhammā kilesācevasaṅkilesikāca teva kilesā
kilesācevasaṅkilesikāca  .  katame dhammā saṅkilesikācevanocakilesā
ṭhapetvā kilese avasesaṃ akusalaṃ tīsu bhūmīsu kusalaṃ tīsu bhūmīsu vipāko tīsu
bhūmīsu kiriyābyākataṃ sabbañca rūpaṃ ime dhammā saṅkilesikācevanocakilesā.
Asaṅkilesikā  dhammā  na  vattabbā  kilesācevasaṅkilesikācātipi
saṅkilesikācevanocakilesātipi.
   [967]  Katame  dhammā  kilesācevasaṅkiliṭṭhāca teva kilesā
kilesācevasaṅkiliṭṭhāca  .  katame  dhammā  saṅkiliṭṭhācevanocakilesā
ṭhapetvā kilese avasesaṃ akusalaṃ ime dhammā saṅkiliṭṭhācevanocakilesā.
Asaṅkiliṭṭhā   dhammā  na  vattabbā  kilesācevasaṅkiliṭṭhācātipi
saṅkiliṭṭhācevanocakilesātipi.
   [968]  Katame  dhammā  kilesācevakilesasampayuttāca  yattha
dve  tayo  kilesā ekato uppajjanti ime dhammā kilesāceva-
kilesasampayuttāca  .  katame  dhammā kilesasampayuttācevanocakilesā
ṭhapetvā  kilese  avasesaṃ akusalaṃ ime dhammā kilesasampayuttaceva-
nocakilesā  .  kilesavippayuttā dhammā na vattabbā kilesāceva-
kilesasampayuttācātipi kilesasampayuttācevanocakilesātipi.
   [969]  Katame dhammā kilesavippayuttā saṅkilesikā tīsu bhūmīsu
kusalaṃ  tīsu  bhūmīsu  vipāko  tīsu  bhūmīsu  kiriyābyākataṃ  sabbañca
rūpaṃ  ime  dhammā  kilesavippayuttā  saṅkilesikā . katame dhammā
kilesavippayuttā  asaṅkilesikā cattāro maggā apariyāpannā cattāri
ca  sāmaññaphalāni  nibbānañca  ime  dhammā  kilesavippayuttā
asaṅkilesikā . kilesasampayuttā dhammā na vattabbā kilesavippayuttā
saṅkilesikātipi kilesavippayuttā asaṅkilesikātipi.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 372-374. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=7444              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=7444              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=962&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=962              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]