ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1091]  Pancannam  khandhanam  kati kamadhatupariyapanna kati na
kamadhatupariyapanna  .pe. sattannam cittanam kati kamadhatupariyapanna
kati  na  kamadhatupariyapanna  .  rupakkhandho  kamadhatupariyapanno
cattaro  khandha  siya  kamadhatupariyapanna  siya  na kamadhatu-
pariyapanna   .   dasayatana   kamadhatupariyapanna   dve
ayatana  siya kamadhatupariyapanna siya na kamadhatupariyapanna .
Solasa   dhatuyo  kamadhatupariyapanna  dve  dhatuyo  siya
kamadhatupariyapanna  siya  na  kamadhatupariyapanna  .  samudayasaccam
kamadhatupariyapannam  dve  sacca  na  kamadhatupariyapanna dukkhasaccam
siya  kamadhatupariyapannam  siya na kamadhatupariyapannam . dasindriya
kamadhatupariyapanna  tinindriya  na  kamadhatupariyapanna  navindriya
siya  kamadhatupariyapanna  siya  na  kamadhatupariyapanna . tayo
akusalahetu  kamadhatupariyapanna  cha  hetu siya kamadhatupariyapanna
siya   na   kamadhatupariyapanna  .  kabalinkaro  aharo
kamadhatupariyapanno  tayo  ahara  siya  kamadhatupariyapanna
siya  na  kamadhatupariyapanna  .  cha  phassa kamadhatupariyapanna
Manovinnanadhatusamphasso   siya  kamadhatupariyapanno  siya  na
kamadhatupariyapanno  .  cha  vedana  cha  sanna  cha  cetana
cha   citta   kamadhatupariyapanna   manovinnanadhatu   siya
kamadhatupariyapanna siya na kamadhatupariyapanna.
   [1092]  Pancannam  khandhanam  kati  rupadhatupariyapanna kati na
rupadhatupariyapanna  .pe.  sattannam  cittanam kati rupadhatupariyapanna
kati  na  rupadhatupariyapanna  .  rupakkhandho  na rupadhatupariyapanno
cattaro  khandha  siya  rupadhatupariyapanna  siya  na  rupadhatu-
pariyapanna  .  dasayatana  na rupadhatupariyapanna dve ayatana
siya  rupadhatupariyapanna  siya  na  rupadhatupariyapanna  . solasa
dhatuyo na rupadhatupariyapanna dve dhatuyo siya rupadhatupariyapanna
siya  na  rupadhatupariyapanna  . tini sacca na rupadhatupariyapanna
dukkhasaccam siya rupadhatupariyapannam siya na rupadhatupariyapannam.
   {1092.1}  Terasindriya  na  rupadhatupariyapanna  navindriya
siya  rupadhatupariyapanna  siya  na  rupadhatupariyapanna  .  tayo
akusalahetu  na  rupadhatupariyapanna cha hetu siya rupadhatupariyapanna
siya na rupadhatupariyapanna. Kabalinkaro aharo na rupadhatupariyapanno
tayo ahara siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna.
Cha   phassa   na   rupadhatupariyapanna  manovinnanadhatusamphasso
siya   rupadhatupariyapanno  siya  na  rupadhatupariyapanno  .
Cha  vedana cha sanna cha cetana cha citta na rupadhatupariyapanna
manovinnanadhatu     siya    rupadhatupariyapanna    siya
na rupadhatupariyapanna.
   [1093]  Pancannam  khandhanam  kati arupadhatupariyapanna kati na
arupadhatupariyapanna  .pe. sattannam cittanam kati arupadhatupariyapanna
kati  na  arupadhatupariyapanna  . rupakkhandho na arupadhatupariyapanno
cattaro khandha siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna.
Dasayatana  na  arupadhatupariyapanna dve ayatana siya arupadhatu-
pariyapanna  siya  na  arupadhatupariyapanna . solasa dhatuyo na
arupadhatupariyapanna  dve  dhatuyo  siya  arupadhatupariyapanna
siya  na arupadhatupariyapanna . tini sacca na arupadhatupariyapanna
dukkhasaccam siya arupadhatupariyapannam siya na arupadhatupariyapannam.
   {1093.1}  Cuddasindriya  na arupadhatupariyapanna atthindriya
siya  arupadhatupariyapanna  siya  na  arupadhatupariyapanna . tayo
akusalahetu  na  arupadhatupariyapanna  cha  hetu  siya  arupadhatu-
pariyapanna  siya  na  arupadhatupariyapanna  .  kabalinkaro
aharo   na   arupadhatupariyapanno  tayo  ahara  siya
arupadhatupariyapanna  siya  na  arupadhatupariyapanna  . cha phassa
na    arupadhatupariyapanna    manovinnanadhatusamphasso   siya
arupadhatupariyapanno  siya na arupadhatupariyapanno . cha vedana cha
Sanna cha cetana cha citta na arupadhatupariyapanna manovinnanadhatu
siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna.
   [1094]  Pancannam khandhanam kati pariyapanna kati apariyapanna
.pe.  sattannam  cittanam  kati  pariyapanna  kati apariyapanna .
Rupakkhandho  pariyapanno  cattaro  khandha  siya pariyapanna siya
apariyapanna  .  dasayatana  pariyapanna  dve  ayatana  siya
pariyapanna  siya  apariyapanna  .  solasa  dhatuyo pariyapanna
dve dhatuyo siya pariyapanna siya apariyapanna . dve sacca
pariyapanna  dve  sacca  apariyapanna . dasindriya pariyapanna
tinindriya  apariyapanna  navindriya  siya  pariyapanna  siya
apariyapanna  .  tayo  akusalahetu  pariyapanna  cha  hetu siya
pariyapanna  siya  apariyapanna  .  kabalinkaro  aharo
pariyapanno tayo ahara siya pariyapanna siya apariyapanna .
Cha   phassa   pariyapanna   manovinnanadhatusamphasso   siya
pariyapanno siya apariyapanno . cha vedana cha sanna cha cetana
cha  citta  pariyapanna  manovinnanadhatu  siya  pariyapanna
siya apariyapanna.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 550-553. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11111&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11111&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1091&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]