ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1116]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  savitakkasavicārā  kati
avitakkavicāramattā  kati avitakkaavicārā .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati
savitakkasavicārā  kati  avitakkavicāramattā  kati  avitakkaavicārā .
Rūpakkhandho  avitakkaavicāro  tayo  khandhā  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā  saṅkhārakkhandho
siyā  savitakkasavicāro siyā avitakkavicāramatto siyā avitakkaavicāro
siyā   na  vattabbo  savitakkasavicārotipi  avitakkavicāramattotipi
avitakkaavicārotipi.
   {1116.1}  Dasāyatanā  avitakkaavicārā  manāyatanaṃ  siyā
savitakkasavicāraṃ   siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā  avitakkaavicāraṃ
dhammāyatanaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā
avitakkaavicāraṃ  siyā  na  vattabbaṃ savitakkasavicārantipi avitakkavicāra-
mattantipi  avitakkaavicārantipi  .  paṇṇarasadhātuyo  avitakkaavicārā
Manodhātu  savitakkasavicārā  manoviññāṇadhātu  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā  dhammadhātu  siyā
savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā
siyā   na  vattabbā  savitakkasavicārātipi  avitakkavicāramattātipi
avitakkaavicārātipi   .  samudayasaccaṃ  savitakkasavicāraṃ  nirodhasaccaṃ
avitakkaavicāraṃ  maggasaccaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ  siyā  avitakka-
vicāramattaṃ  siyā  avitakkaavicāraṃ  dukkhasaccaṃ  siyā  savitakkasavicāraṃ
siyā  avitakkavicāramattaṃ  siyā  avitakkaavicāraṃ  siyā  na  vattabbaṃ
savitakkasavicārantipi avitakkavicāramattantipi avitakkaavicārantipi.
   {1116.2}   Navindriyā   avitakkaavicārā  domanassindriyaṃ
savitakkasavicāraṃ upekkhindriyaṃ siyā savitakkasavicāraṃ siyā avitakkaavicāraṃ
ekādasindriyā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā . tayo akusalahetū savitakkasavicārā cha hetū siyā
savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā avitakkaavicārā .
Kabaḷiṅkāro  āhāro  avitakkaavicāro  tayo  āhārā  siyā
savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā  siyā avitakkaavicārā .
Pañca  phassā  avitakkaavicārā  manodhātusamphasso  savitakkasavicāro
manoviññāṇadhātusamphasso  siyā  savitakkasavicāro  siyā  avitakka-
vicāramatto siyā avitakkaavicāro . pañca vedanā pañca saññā pañca
cetanā  pañca  cittā  avitakkaavicārā  manodhātu  savitakkasavicārā
Manoviññāṇadhātu  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā avitakkaavicārā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 585-587. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11850              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11850              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1116&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=91              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]