ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [358]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  ruparammanam
va  .pe.  dhammarammanam  va  yam yam va panarabbha tasmim samaye
kusalamulapaccaya  sankharo  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namam   namapaccaya   chatthayatanam   chatthayatanapaccaya   phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya  pasado  pasadapaccaya
adhimokkho  adhimokkhapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [359] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho. Tattha
katamo  alobho  yo  alobho  alubbhana  alubbhitattam  asarago
asarajjana  asarajjitattam  anabhijjha  alobho  kusalamulam ayam vuccati
alobho  .  tattha  katamo adoso yo adoso adusana adusitattam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page226.

Abyapado abyapajjo adoso kusalamulam ayam vuccati adoso . Tattha katamo amoho ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi ayam vuccati amoho . ime vuccanti kusalamula . Tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana. {359.1} Tattha katamo vedanapaccaya pasado ya saddha saddahana okappana abhippasado ayam vuccati vedanapaccaya pasado . tattha katamo pasadapaccaya adhimokkho yo cittassa adhimokkho adhimuccana tadadhimuttata ayam vuccati pasadapaccaya adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho ayam vuccati adhimokkhapaccaya bhavo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [360] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti somanassasahagatam nanasampayuttam sasankharena .pe. Somanassasahagatam nanavippayuttam .pe. somanassasahagatam nanavippayuttam sasankharena ruparammanam va .pe. dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page227.

Vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [361] Tattha katame kusalamula alobho adoso . Tattha katamo alobho yo alobho alubbhana alubbhitattam asarago asarajjana asarajjitattam anabhijjha alobho kusalamulam ayam vuccati alobho . Tattha katamo adoso yo adoso adusana adusitattam abyapado abyapajjo adoso kusalamulam ayam vuccati adoso . ime vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. Tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [362] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti upekkhasahagatam nanasampayuttam .pe. Upekkhasahagatam nanasampayuttam sasankharena ruparammanam va .pe. Dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page228.

Adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [363] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe. Ime vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam cetosamphassaja adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [364] Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti upekkhasahagatam nanavippayuttam .pe. Upekkhasahagatam nanavippayuttam sasankharena ruparammanam va .pe. Dhammarammanam va yam yam va panarabbha tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [365] Tattha katame kusalamula alobho adoso .pe. ime

--------------------------------------------------------------------------------------------- page229.

Vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [366] Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati pathavikasinam tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [367] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe. Ime vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [368] Katame dhamma kusala yasmim samaye arupupapattiya maggam bhaveti sabbaso akincannayatanam samatikkamma nevasanna- nasannayatanasannasahagatam sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page230.

Upasampajja viharati tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. [369] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe. Ime vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam adukkhamasukham vedayitam cetosamphassaja adukkhamasukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana .pe. tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. [370] Katame dhamma kusala yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye kusalamulapaccaya sankharo sankharapaccaya vinnanam vinnanapaccaya namam namapaccaya chatthayatanam chatthayatanapaccaya phasso phassapaccaya vedana vedanapaccaya pasado pasadapaccaya adhimokkho adhimokkhapaccaya bhavo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page231.

Bhavapaccaya jati jatipaccaya jaramaranam evametesam dhammanam samudayo hoti. [371] Tattha katame kusalamula alobho adoso amoho .pe. Tattha katamo amoho ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi dhammavicayasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati amoho . ime vuccanti kusalamula . tattha katamo kusalamulapaccaya sankharo ya cetana sancetana sancetayitattam ayam vuccati kusalamulapaccaya sankharo .pe. tattha katama phassapaccaya vedana yam cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana . {371.1} Tattha katamo vedanapaccaya pasado ya saddha saddahana okappana abhippasado ayam vuccati vedanapaccaya pasado . tattha katamo pasadapaccaya adhimokkho yo cittassa adhimokkho adhimuccana tadadhimuttata ayam vuccati pasadapaccaya adhimokkho . tattha katamo adhimokkhapaccaya bhavo thapetva adhimokkham vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho ayam vuccati adhimokkhapaccaya bhavo .pe. evametesam dhammanam samudayo hotiti evametesam dhammanam sangati hoti samagamo hoti samodhanam hoti patubhavo hoti tena vuccati evametesam dhammanam samudayo hotiti. Kusalaniddeso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 225-231. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=4568&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=4568&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=358&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5357              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5357              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]