ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [580]  Atthangiko  maggo sammaditthi .pe. sammasamadhi .
Tattha  katamo  atthangiko  maggo idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  atthangiko  maggo
hoti sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   [581]  Tattha  katama  sammaditthi  ya  panna  pajanana
.pe.   amoho  dhammavicayo  sammaditthi  dhammavicayasambojjhango
maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammaditthi.
   [582]  Tattha  katamo  sammasankappo  yo  takko vitakko
sankappo  appana  byappana  cetaso  abhiniropana  sammasankappo
maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammasankappo.
   [583]  Tattha  katama  sammavaca  ya catuhi vaciduccaritehi
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  sammavaca  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammavaca.
   [584]  Tattha  katamo sammakammanto ya tihi kayaduccaritehi
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  sammakammanto  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammakammanto.
   [585]  Tattha  katamo sammaajivo ya micchaajiva arati
virati  pativirati  verani  akiriya akaranam anajjhapatti velaanatikkamo
setughato  sammaajivo  maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati
sammaajivo.
   [586] Tattha katamo sammavayamo yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  viriyasambojjhango  maggangam  maggapariyapannam
Ayam vuccati sammavayamo.
   [587]  Tattha  katama  sammasati  ya  sati anussati .pe.
Sammasati  satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati
sammasati.
   [588]  Tattha  katamo  sammasamadhi ya cittassa thiti .pe.
Sammasamadhi   samadhisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati sammasamadhi.
   Ayam  vuccati  atthangiko  maggo avasesa dhamma atthangikena
maggena sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 319-321. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6448&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6448&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=580&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=580              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8100              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8100              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]