ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [778]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  dukkhe  ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā
dukkhasamudaye   ñāṇaṃ   dhammapaṭisambhidā   dukkhanirodhe   ñāṇaṃ
Atthapaṭisambhidā  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā
tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  ñāṇesu  ñāṇaṃ
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [779]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  hetumhi ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā
hetuphale  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [780]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  ye  dhammā  jātā  bhūtā
sañjātā  nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā  imesu  dhammesu ñāṇaṃ
atthapaṭisambhidā  yehi  dhammehi  te  dhammā jātā bhūtā sañjātā
nibbattā  abhinibbattā  pātubhūtā tesu dhammesu ñāṇaṃ dhammapaṭisambhidā
tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  ñāṇesu  ñāṇaṃ
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [781]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā . jarāmaraṇe ñāṇaṃ atthapaṭisambhidā
jarāmaraṇasamudaye   ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā  jarāmaraṇanirodhe  ñāṇaṃ
atthapaṭisambhidā    jarāmaraṇanirodhagāminiyā    paṭipadāya   ñāṇaṃ
dhammapaṭisambhidā  tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā
ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [782]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
naruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  jātiyā  ñāṇaṃ  .pe.
Bhave  ñāṇaṃ  .pe.  upādāne ñāṇaṃ .pe. taṇhāya ñāṇaṃ .pe.
Vedanāya  ñāṇaṃ  .pe.  phasse  ñāṇaṃ  .pe.  saḷāyatane  ñāṇaṃ
.pe.  nāmarūpe  ñāṇaṃ  .pe.  viññāṇe ñāṇaṃ .pe. saṅkhāresu
ñāṇaṃ   atthapaṭisambhidā   saṅkhārasamudaye   ñāṇaṃ  dhammapaṭisambhidā
saṅkhāranirodhe  ñāṇaṃ  atthapaṭisambhidā  saṅkhāranirodhagāminiyā paṭipadāya
ñāṇaṃ   dhammapaṭisambhidā   tatra   dhammaniruttābhilāpe   ñāṇaṃ
niruttipaṭisambhidā ñāṇesu ñāṇaṃ paṭibhāṇapaṭisambhidā.
   [783]  Catasso  paṭisambhidā  atthapaṭisambhidā  dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  tattha  katamā dhammapaṭisambhidā
idha  bhikkhu  dhammaṃ  jānāti  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ
itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  ayaṃ  vuccati dhammapaṭisambhidā
so  tassa  tasseva  bhāsitassa atthaṃ jānāti ayaṃ imassa bhāsitassa
attho  ayaṃ  imassa  bhāsitassa  atthoti ayaṃ vuccati atthapaṭisambhidā
tatra  dhammaniruttābhilāpe  ñāṇaṃ  niruttipaṭisambhidā  ñāṇesu  ñāṇaṃ
paṭibhāṇapaṭisambhidā.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 398-400. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=8037              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=8037              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=778&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=778              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]