ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

         Sampayuttenavippayuttapadaniddeso
   [302]  Vedanākkhandhena ye dhammā saññākkhandhena ye dhammā
saṅkhārakkhandhena   ye  dhammā  viññāṇakkhandhena  ye  dhammā
manāyatanena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye dhammā
vippayuttā  te  dhammā  katīhi  khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
vippayuttā . te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [303]  Cakkhuviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  .pe.  manodhātuyā
ye  dhammā  manoviññāṇadhātuyā  ye  dhammā  sampayuttā  tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [304]  Manindriyena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena
sattahi  dhātūhi  vippayuttā  ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici
vippayuttā.
   [305]  Upekkhindriyena  ye dhammā sampayuttā tehi dhammehi
Ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [306]  Saṅkhārapaccayā  viññāṇena ye dhammā saḷāyatanapaccayā
phassena  ye  dhammā  phassapaccayā  vedanāya  ye  dhammā
phassena  ye  dhammā  vedanāya  ye  dhammā saññāya ye dhammā
cetanāya  ye  dhammā cittena ye dhammā manasikārena ye dhammā
sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā
catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [307]  Adhimokkhena  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [308] Adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttehi dhammehi ye dhammā
upekkhāsahagatehi  dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi dhammehi
ye  dhammā  vippayuttā  te dhammā na kehici khandhehi na kehici
āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
   [309]  Savitakkasavicārehi dhammehi ye dhammā sampayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā na kehici khandhehi
na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [310]  Cittehi  dhammehi ye dhammā cetasikehi dhammehi ye
Dhammā  cittasampayuttehi  dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhehi
dhammehi  ye  dhammā  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānehi  dhammehi  ye  dhammā
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhūhi dhammehi ye dhammā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattīhi
dhammehi  ye  dhammā  sampayuttā  tehi  dhammehi  ye  dhammā
vippayuttā  te dhammā catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [311] Savitakkehi dhammehi ye dhammā savicārehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā tehi dhammehi ye dhammā vippayuttā te dhammā
na kehici khandhehi na kehici āyatanehi ekāya dhātuyā vippayuttā.
   [312]  Upekkhāsahagatehi dhammehi ye dhammā sampayuttā tehi
dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  te  dhammā  katīhi  khandhehi
katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  vippayuttā  . te dhammā na kehici
khandhehi na kehici āyatanehi pañcahi dhātūhi vippayuttā.
        Khandhā caturo āyatanañcamekaṃ
        dhātūsu satta dvepica indriyato
        tayo paṭicca tathariva phassapañcamā
        adhimuccanā manasi tikesu tīṇi
        sattantarā dve ca manena yuttā
        vitakkavicāraṇāya upekkhāya cāti.
       Sampayuttenavippayuttapadaniddeso niṭṭhito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 70-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1381              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1381              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=302&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=302              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=444              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=444              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]