ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

            Catukkamātikā
   [10] Cattāro puggalā . asappuriso asappurisena asappurisataro
sappuriso  sappurisena  sappurisataro  .  pāpo  pāpena  pāpataro
kalyāṇo  kalyāṇena  kalyāṇataro  .  pāpadhammo  pāpadhammena
pāpadhammataro  kalyāṇadhammo  kalyāṇadhammena  kalyāṇadhammataro .
Sāvajjo  vajjabahulo  appasāvajjo  anavajjo  .  ugghaṭitaññū
vipañcitaññū  neyyo  padaparamo  .  yuttapaṭibhāṇo no muttapaṭibhāṇo
muttapaṭibhāṇo  no  yuttapaṭibhāṇo  yuttapaṭibhāṇo  ca  muttapaṭibhāṇo
ca  neva  yuttapaṭibhāṇo  no muttapaṭibhāṇo . cattāro dhammakathikā
puggalā  .  cattāro  valāhakūpamā puggalā . cattāro mūsikūpamā
puggalā  .  cattāro  ambūpamā  puggalā  . cattāro kumbhūpamā
puggalā . cattāro udakarahadūpamā puggalā . cattāro balibaddhūpamā
puggalā. Cattāro āsivisūpamā puggalā.
   {10.1}  Atthekacco  puggalo  ananuvicca  apariyogāhetvā
avaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  atthekacco puggalo ananuvicca
apariyogāhetvā  vaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  atthekacco
puggalo  ananuvicca  apariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  pasādaṃ
upadaṃsitā  hoti  atthekacco  puggalo  ananuvicca  apariyogāhetvā
pasādanīye ṭhāne appasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   {10.2}  Atthekacco  puggalo  anuvicca  pariyogāhetvā
Avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  atthekacco puggalo anuvicca
pariyogāhetvā  vaṇṇārahassa  vaṇṇaṃ  bhāsitā  hoti  atthekacco
puggalo  anuvicca  pariyogāhetvā  appasādanīye  ṭhāne  appasādaṃ
upadaṃsitā  hoti  atthekacco  puggalo  anuvicca  pariyogāhetvā
pasādanīye ṭhāne pasādaṃ upadaṃsitā hoti.
   {10.3}  Atthekacco  puggalo  avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā hoti
bhūtaṃ  tacchaṃ  kālena atthekacco puggalo vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti  bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca kho avaṇṇārahassa avaṇṇaṃ bhāsitā
hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena atthekacco puggalo avaṇṇārahassa ca avaṇṇaṃ
bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena vaṇṇārahassa ca vaṇṇaṃ bhāsitā hoti bhūtaṃ
tacchaṃ  kālena  atthekacco  puggalo  neva  avaṇṇārahassa  avaṇṇaṃ
bhāsitā hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena no ca vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ bhāsitā
hoti bhūtaṃ tacchaṃ kālena.
   {10.4}  Uṭṭhānaphalūpajīvī  no  puññaphalūpajīvī  puññaphalūpajīvī
no  uṭṭhānaphalūpajīvī  uṭṭhānaphalūpajīvī  ca  puññaphalūpajīvī  ca  neva
uṭṭhānaphalūpajīvī  no  puññaphalūpajīvī  .  tamo  tamaparāyano  tamo
jotiparāyano   joti   tamaparāyano  joti  jotiparāyano  .
Oṇatoṇato   oṇatuṇṇato   uṇṇatoṇato   uṇṇatuṇṇato  .
Cattāro   rukkhūpamā  puggalā  .  rūpappamāṇo  rūpappasanno
ghosappamāṇo ghosappasanno lūkhappamāṇo
Lūkhappasanno dhammappamāṇo dhammappasanno.
   {10.5}  Atthekacco puggalo attahitāya paṭipanno hoti no
parahitāya  atthekacco  puggalo  parahitāya  paṭipanno  hoti  no
attahitāya  atthekacco  puggalo  attahitāya  ceva paṭipanno hoti
parahitāya  ca  atthekacco puggalo neva attahitāya paṭipanno hoti
no parahitāya.
   {10.6} Atthekacco puggalo attantapo hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto
atthekacco  puggalo  parantapo  hoti  paraparitāpanānuyogamanuyutto
atthekacco  puggalo attantapo ca hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto
parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  atthekacco puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitāpanānuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitāpanānuyogamanuyutto so anattantapo aparantapo diṭṭheva dhamme
nicchāto nibbuto sītībhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharati.
   {10.7} Sarāgo sadoso samoho samāno. Atthekacco puggalo lābhī
hoti  ajjhattaṃ  cetosamathassa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya
atthekacco  puggalo  lābhī  hoti  adhipaññādhammavipassanāya na lābhī
ajjhattaṃ  cetosamathassa  atthekacco  puggalo  lābhī  ceva  hoti
ajjhattaṃ  cetosamathassa  lābhī  ca adhipaññādhammavipassanāya atthekacco
puggalo neva lābhī hoti ajjhattaṃ cetosamathassa na lābhī adhipaññādhamma-
vipassanāya  .  anusotagāmī  puggalo  paṭisotagāmī  puggalo
ṭhitatto  puggalo  tiṇṇo  pāragato  thale  tiṭṭhati  brāhmaṇo .
Appassuto  sutena  anupapanno  appassuto  sutena  upapanno
bahussuto  sutena  anupapanno  bahussuto  sutena  upapanno .
Samaṇamacalo samaṇapadumo samaṇapuṇḍarīko samaṇesu samaṇasukhumālo.
          Catukkamātikā niṭṭhitā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 134-137. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.2&item=10&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=525              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3528              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3528              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่