ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Rupamsahetukantikatha
   [1663]  Rupam  sahetukanti . amanta . alobhahetunati .
Na  hevam  vattabbe  .pe.  adosahetunati  .pe. amohahetunati
.pe.  lobhahetunati  .pe.  dosahetunati .pe. mohahetunati .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1664]  Rupam  sahetukanti  .  amanta . sarammanam atthi
tassa  avajjana  .pe.  panidhiti  .  na  hevam vattabbe .pe.
Nanu  anarammanam  natthi  tassa  avajjana  .pe.  panidhiti .
Amanta  .  hanci  anarammanam  natthi  tassa  avajjana  .pe.
Panidhi no vata re vattabbe rupam sahetukanti.
   [1665]  Alobho sahetuko sarammano atthi tassa avajjana
.pe.  panidhiti  .  amanta  .  rupam  sahetukam  sarammanam atthi
tassa  avajjana  .pe.  panidhiti  .  na  hevam vattabbe .pe.
Adoso  sahetuko  .pe. amoho saddha viriyam sati samadhi panna
lobho  doso  moho  mano ditthi vicikiccha thinam uddhaccam ahirikam
anottappam  sahetukam  sarammanam  atthi  tassa  avajjana  .pe.
Panidhiti  .  amanta  .  rupam  sahetukam  sarammanam  atthi  tassa
avajjana .pe. Panidhiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1666]  Rupam  sahetukam  anarammanam  natthi  tassa avajjana
.pe.  panidhiti . amanta . alobho sahetuko anarammano natthi
tassa  avajjana  .pe. panidhiti . na hevam vattabbe .pe. rupam
sahetukam  anarammanam  natthi  tassa  avajjana  .pe.  panidhiti .
Amanta . adoso sahetuko .pe. anottappam sahetukam anarammanam
natthi tassa avajjana .pe. Panidhiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [1667] Na vattabbam rupam sahetukanti . amanta . nanu rupam
Sappaccayanti  .  amanta  . hanci rupam sappaccayam tena vata re
vattabbe rupam sahetukanti.
          Rupamsahetukantikatha.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 565-567. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11215&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11215&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1663&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=179              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1663              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6467              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6467              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com