ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

           Paccuppannañāṇakathā
   [1073] Paccuppanne 2- ñāṇaṃ atthīti . āmantā . tena
ñāṇena taṃ ñāṇaṃ jānātīti . na hevaṃ vattabbe .pe. Tena ñāṇena taṃ
ñāṇaṃ  jānātīti  .  āmantā . tena ñāṇena taṃ ñāṇaṃ ñāṇanti
jānātīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. tena ñāṇena taṃ ñāṇaṃ
ñāṇanti  jānātīti  .  āmantā  .  taṃ  ñāṇaṃ  tassa  ñāṇassa
ārammaṇanti  .  na hevaṃ vattabbe .pe. taṃ ñāṇaṃ tassa ñāṇassa
ārammaṇanti  .  āmantā . tena phassena taṃ phassaṃ phusati tāya
vedanāya  taṃ  vedanaṃ  vedeti  tāya saññāya taṃ saññaṃ sañjānāti
tāya  cetanāya taṃ cetanaṃ ceteti tena cittena taṃ cittaṃ cinteti
tena vitakkena taṃ vitakkaṃ vitakketi tena vicārena taṃ vicāraṃ vicāreti
tāya  pītiyā  taṃ  pītiṃ  piyāyati tāya satiyā taṃ satiṃ sarati tāya
@Footnote: 1 vi. Ma. 2. 84. 2. Ma. paṭuppanne. (sabbattha sadisameva.)
Paññāya  taṃ  paññaṃ  pajānāti  tena  khaggena  taṃ  khaggaṃ  chindati
tena  pharasunā  taṃ  pharasuṃ tacchati tāya kudhāriyā taṃ kudhāriṃ tacchati
tāya  vāsiyā  taṃ  vāsiṃ  tacchati  tāya  sūciyā taṃ sūciṃ sibbeti
tena  aṅgulaggena  taṃ  aṅgulaggaṃ  parāmasati  tena nāsikaggena taṃ
nāsikaggaṃ  parāmasati  tena  matthakena  taṃ  matthakaṃ  parāmasati tena
gūthena  taṃ  gūthaṃ  dhovati  tena  muttena  taṃ  muttaṃ dhovati tena
kheḷena  taṃ  kheḷaṃ  dhovati  tena  pubbena taṃ pubbaṃ dhovati tena
lohitena taṃ lohitaṃ dhovatīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1074] Na vattabbaṃ paccuppanne ñāṇaṃ atthīti . āmantā.
Nanu  sabbasaṅkhāre  aniccato  diṭṭhe  tampi  ñāṇaṃ aniccato diṭṭhaṃ
hotīti  .  āmantā . hañci sabbasaṅkhāre aniccato diṭṭhe tampi
ñāṇaṃ  aniccato  diṭṭhaṃ  hoti tena vata re vattabbe paccuppanne
ñāṇaṃ atthīti.
           Paccuppannañāṇakathā.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 342-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=6854              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=6854              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1073&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1073              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4820              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4820              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com