ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

          Abhidhammapiṭake kathāvatthu
              --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
            puggalakathā
   [1]  Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti. Na hevaṃ vattabbe.
   {1.1} Ājānāhi niggahaṃ hañci puggalo upalabbhati  sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhena tena vata re vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ tattha vadesi  vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā
   {1.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā.
           Anulomapañcakaṃ.
   [2]  Puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti . āmantā .
Yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti. Na hevaṃ vattabbe.
   {2.1}  Ājānāhi  paṭikammaṃ  hañci  puggalo  nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho
paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
yaṃ  tattha vadesi vattabbe kho puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no ca vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti micchā
   {2.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā.
            Paṭikammacatukkaṃ
   [3]  Tvañce  pana  maññasi vattabbe kho puggalo nūpalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho
tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  tena  tvaṃ
tattha  hetāya  paṭiññāya  hevaṃ paṭijānantaṃ hevaṃ niggahetabbe atha
taṃ  niggaṇhāma  suniggahitova  hosi  hañci  puggalo  nūpalabbhati
Sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho
paramaṭṭho  tato  so  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti yaṃ
tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so puggalo
nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti micchā
   {3.1} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  nūpalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo nūpalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
idaṃ te micchā.
            Niggahacatukkaṃ
   [4] Ese ce dunniggahite hevameva tattha dakkha vattabbe kho
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo
sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
no  ca mayaṃ tayā tattha hetāya paṭiññāya hevaṃ paṭijānantā hevaṃ
niggahetabbā atha maṃ niggaṇhāsi dunniggahitāva homa
   {4.1}  hañci puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena tena vata
re vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe  kho  puggalo
upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho
Paramaṭṭho  tato  so  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti
micchā
   {4.2} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato
so  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re
vattabbe  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ  tattha
vadesi  vattabbe  kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena
no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho tato so puggalo
upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti idaṃ te micchā.
            Upanayanacatukkaṃ
   [5]  Na  hevaṃ  niggahetabbe tena hi yaṃ niggaṇhāsi hañci
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  tena  vata  re  vattabbe
yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho  tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramaṭṭhenāti  yaṃ  tattha  vadesi  vattabbe kho puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no  ca  vattabbe  yo  sacchikaṭṭho  paramaṭṭho
tato so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti micchā
   {5.1} no ce pana vattabbe yo sacchikaṭṭho paramaṭṭho tato so
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  no  vata  re vattabbe
puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti  yaṃ tattha vadesi vattabbe
kho  puggalo  upalabbhati  sacchikaṭṭhaparamaṭṭhena  no ca vattabbe yo
sacchikaṭṭho   paramaṭṭho   tato   so   puggalo   upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamaṭṭhenāti idaṃ te micchā tena hi ye kate niggahe se
Niggahe dukkaṭe sukate paṭikamme sukatā paṭipādanāti.
           Niggamacatukkaṃ.
           Paṭhamo niggaho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 1-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=2701              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=2701              Contents of The Tipitaka Volume 37 https://84000.org/tipitaka/read/?index_37 https://84000.org/tipitaka/english/?index_37

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]