ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Sīlaṃ nacittānuparivattītikathā
   [1418] Sīlaṃ na cittānuparivattīti . āmantā . rūpaṃ nibbānaṃ
cakkhāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatananti . na hevaṃ vattabbe .pe. Sīlaṃ
na  cittānuparivattīti  . āmantā . phasso na cittānuparivattīti .
Na  hevaṃ vattabbe .pe. sīlaṃ na cittānuparivattīti . āmantā .
Vedanā  .pe.  saññā  .pe.  cetanā .pe. saddhā viriyaṃ sati
samādhi .pe. Paññā na cittānuparivattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1419]  Phasso  cittānuparivattīti  .  āmantā  .  sīlaṃ
cittānuparivattīti  na  hevaṃ  vattabbe .pe. vedanā .pe. saññā
Cetanā  saddhā viriyaṃ sati samādhi .pe. paññā cittānuparivattīti .
Āmantā. Sīlaṃ cittānuparivattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1420]  Sammāvācā  na  cittānuparivattīti  . āmantā .
Sammādiṭṭhi  na  cittānuparivattīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.
Sammāvācā  na  cittānuparivattīti  .  āmantā  . sammāsaṅkappo
.pe.  sammāvāyāmo  .pe.  sammāsati  .pe.  sammāsamādhi  na
cittānuparivattīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sammākammanto
.pe.  sammāājīvo na cittānuparivattīti . āmantā . sammādiṭṭhi
na  cittānuparivattīti  .  na  hevaṃ  vattabbe .pe. sammāājīvo
na  cittānuparivattīti  .  āmantā  .  sammāsaṅkappo  .pe.
Sammāvāyāmo   .pe.   sammāsati  .pe.  sammāsamādhi  na
cittānuparivattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1421]  Sammādiṭṭhi  cittānuparivattīti  .  āmantā .
Sammāvācā cittānuparivattīti . na hevaṃ vattabbe .pe. sammādiṭṭhi
cittānuparivattīti  . āmantā . sammākammanto .pe. sammāājīvo
cittānuparivattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1422] Sammāsaṅkappo .pe. sammāvāyāmo .pe. sammāsati
.pe.  sammāsamādhi  cittānuparivattīti  .  āmantā . sammāvācā
cittānuparivattīti  .  na  hevaṃ  vattabbe  .pe.  sammāsamādhi
cittānuparivattīti  . āmantā . sammākammanto .pe. sammāājīvo
Cittānuparivattīti. Na hevaṃ vattabbe .pe.
   [1423] Na vattabbaṃ sīlaṃ na cittānuparivattīti . āmantā .
Sīle uppajjitvā niruddhe dussīlo hotīti . na hevaṃ vattabbe .pe.
Tena hi sīlaṃ na cittānuparivattīti.
         Sīlaṃ nacittānuparivattītikathā.
              -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 467-469. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=9309              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=9309              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1418&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1418              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=5718              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=5718              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com