ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

page264.

Dhatuyamakam pannattivaro [794] Attharasa dhatuyo cakkhudhatu sotadhatu ghanadhatu jivhadhatu kayadhatu rupadhatu saddadhatu gandhadhatu rasadhatu photthabbadhatu cakkhuvinnanadhatu sotavinnanadhatu ghanavinnanadhatu jivhavinnanadhatu kayavinnanadhatu manodhatu manovinnanadhatu dhammadhatu. Uddesavaro [795] Cakkhu cakkhudhatu cakkhudhatu cakkhu . sotam sotadhatu sotadhatu sotam .pe. cakkhuvinnanam cakkhuvinnanadhatu cakkhuvinnanadhatu cakkhuvinnanam .pe. mano manodhatu manodhatu mano . manovinnanam manovinnanadhatu manovinnanadhatu manovinnanam. Dhammo dhammadhatu dhammadhatu dhammo. [796] Na cakkhu na cakkhudhatu na cakkhudhatu na cakkhu. Na sotam na sotadhatu na sotadhatu na sotam .pe. na cakkhuvinnanam na cakkhuvinnanadhatu na cakkhuvinnanadhatu na cakkhuvinnanam .pe. Na mano na manodhatu na manodhatu na mano . na manovinnanam na manovinnanadhatu na manovinnanadhatu na manovinnanam . Na dhammo na dhammadhatu na dhammadhatu na dhammo. --------

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

[797] Cakkhu cakkhudhatu dhatu sotadhatu .pe. cakkhu cakkhudhatu dhatu dhammadhatu . yatha ayatanayamake cakkam bandhitam evamidha cakkam bandhitabbam. [798] Na cakkhu na cakkhudhatu na dhatu na sotadhatu. Na cakkhu na cakkhudhatu na dhatu na ghanadhatu .pe. na cakkhu na cakkhudhatu na dhatu na dhammadhatu .pe. na dhammo na dhammatu na dhatu na cakkhudhatu .pe. na dhammo na dhammadhatu na dhatu na manovinnanadhatu . Cakkam bandhitabbam. --------- [799] Cakkhu dhatu dhatu cakkhu . sotam dhatu dhatu sotam. Ghanam jivha kayo rupam saddo gandho raso photthabbo . cakkhuvinnanam dhatu dhatu cakkhuvinnanam . sotavinnanam dhatu dhatu sotavinnanam . Ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam . mano dhatu dhatu mano . manovinnanam dhatu dhatu manovinnanam . dhammo dhatu dhatu dhammo. [800] Na cakkhu na dhatu na dhatu na cakkhu. Na sotam na dhatu na dhatu na sotam . na ghanam na jivha na kayo na rupam na saddo na gandho na raso na photthabbo . na cakkhuvinnanam na dhatu na dhatu na cakkhuvinnanam. Na sotavinnanam na ghanavinnanam na jivhavinnanam . Na kayavinnanam na dhatu na dhatu na kayavinnanam . Na mano na dhatu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Na dhatu na mano . na manovinnanam na dhatu na dhatu na manovinnanam. Na dhammo na dhatu na dhatu na dhammo. -------- [801] Cakkhu dhatu dhatu sotam .pe. cakkhu dhatu dhatu dhammo .pe. dhammo dhatu dhatu cakkhu .pe. dhammo dhatu dhatu manovinnanam. Cakkam bandhitabbam. [802] Na cakkhu na dhatu na dhatu na sotam. Na cakkhu na dhatu na dhatu na ghanam .pe. na cakkhu na dhatu na dhatu na dhammo .pe. Na dhammo na dhatu na dhatu na cakkhu .pe. Na dhammo na dhatu na dhatu na manovinnanam. Cakkam bandhitabbam. Uddesavaro. -------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 264-266. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=5258&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=5258&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=794&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=794              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7985              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7985              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]