ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

            Pariññāvāro
   [1334] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so sotindriyaṃ parijānātīti:
āmantā  .  yo  vā pana sotindriyaṃ parijānāti so cakkhundriyaṃ
parijānātīti: āmantā.
   [1335]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  domanassindriyaṃ
pajahatīti: no . yo vā pana domanassindriyaṃ pajahati so cakkhundriyaṃ
parijānātīti: no.
   [1336] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvetīti:  no  .  yo vā pana anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāveti
so cakkhundriyaṃ parijānātīti: no.
   [1337] Yo cakkhundriyaṃ parijānāti so aññindriyaṃ bhāvetīti:
āmantā  .  yo  vā  pana  aññindriyaṃ bhāveti so cakkhundriyaṃ
parijānātīti: āmantā.
   [1338]  Yo  cakkhundriyaṃ  parijānāti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarotīti:  no  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ sacchikaroti
so cakkhundriyaṃ parijānātīti: no.
   [1339] Yo domanassindriyaṃ pajahati so anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāvetīti:  no  .  yo  vā  pana  anaññātaññassāmītindriyaṃ
bhāveti so domanassindriyaṃ pajahatīti: no.
   [1340] Yo domanassindriyaṃ pajahati so aññindriyaṃ bhāvetīti:
Āmantā  .  yo vā pana aññindriyaṃ bhāveti so domanassindriyaṃ
pajahatīti:   dve  puggalā  aññindriyaṃ  bhāventi  no  ca
domanassindriyaṃ   pajahanti   anāgāmimaggasamaṅgī   aññindriyañca
bhāveti domanassindriyañca pajahati.
   [1341]  Yo  domanassindriyaṃ  pajahati  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarotīti:  no . yo vā pana aññātāvindriyaṃ sacchikaroti so
domanassindriyaṃ pajahatīti: no.
   [1342]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāveti  so
aññindriyaṃ  bhāvetīti:  no  .  yo vā pana aññindriyaṃ bhāveti
so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvetīti: no.
   [1343]   Yo   anaññātaññassāmītindriyaṃ  bhāveti  so
aññātāvindriyaṃ  sacchikarotīti: no . yo vā pana aññātāvindriyaṃ
sacchikaroti so anaññātaññassāmītindriyaṃ bhāvetīti: no.
   [1344]  Yo  aññindriyaṃ  bhāveti  so  aññātāvindriyaṃ
sacchikarotīti:  no  .  yo  vā  pana aññātāvindriyaṃ sacchikaroti
so aññindriyaṃ bhāvetīti: no.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 521-522. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10435              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10435              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1334&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1334              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]