ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [926]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa sotindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  sotindriyaṃ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [927]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa ghānindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye
ca  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [928]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa itthindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  itthindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati pacchimabhavikānaṃ ye ca
arūpaṃ   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ   itthindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [929]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  purisindriyaṃ
Na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati
no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyañca  na uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [930]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
cakkhundriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca  na  uppajjissati  jīvitindriyañca
na  uppajjissati . yassa vā pana jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa
cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [931]  Yassa cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: ye sacakkhukā
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ somanassindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [932]  Yassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  ye  arūpaṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti tesaṃ
cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  cakkhundriyañca na uppajjissati
upekkhindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa vā pana upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: ye sacakkhukā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
tesaṃ upekkhindriyañca na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjisasati.
   [933]  Yassa  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tassa saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  ye  arūpaṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ cakkhundriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ tesaṃ cakkhundriyañca
na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana manindriyaṃ
na uppajjissati tassa cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [934]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati tassa itthindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana itthindriyaṃ na uppajjissati
tassa  ghānindriyaṃ  na uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  na
uppajjissati  no  ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti
Tesaṃ itthindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.
   [935]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati tassa purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana purisindriyaṃ na
uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti tāsaṃ purisindriyaṃ
na uppajjissati no ca tāsaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ purisindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.
   [936]  Yassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ
na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  ghānindriyañca na uppajjissati
jīvitindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tassa ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [937]  Yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ
na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ   ghānindriyañca   na   uppajjissati   somanassindriyañca
na  uppajjissati  .  yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati
Tassa  ghānindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  ye  saghānakā  upekkhāya
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati pacchimabhavikānaṃ ye ca
arūpaṃ   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyañca
na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.
   [938]  Yassa  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  somanassena  rūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  ghānindriyañca  na  uppajjissati
upekkhindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa vā pana upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: ye saghānakā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ ghānindriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
ye  ca  somanassena  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ
upekkhindriyañca na uppajjissati ghānindriyañca na uppajjissati.
   [939] Yassa ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ   manindriyaṃ   na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ  ghānindriyaṃ
na uppajjissati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
Tesaṃ  ghānindriyañca  na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  ghānindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [940]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjissati tassa purisindriyaṃ
na uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
purisindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ   upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyañca
na  uppajjissati  purisindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
purisindriyaṃ  na  uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti:
yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ  purisindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  itthindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyañca  na uppajjissati
itthindriyañca na uppajjissati.
   [941]  Yassa  itthindriyaṃ  na  uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ
na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  itthindriyañca
Na  uppajjissati  jīvitindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati tassa itthindriyaṃ na uppajjissatīti:
āmantā.
   [942]  Yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti
ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā somanassena
upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ somanassindriyaṃ na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ ye ca
arūpaṃ upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ   itthindriyañca   na   uppajjissati   somanassindriyañca
na uppajjissati.
   {942.1} Yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa
itthindriyaṃ  na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tāsaṃ  itthindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  somanassindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
   [943]  Yassa  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
Parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ  itthindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  itthindriyañca
na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {943.1}  Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
itthindriyaṃ na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā   somanassena   upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
upekkhindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
   [944] Yassa itthindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  ye rūpāvacaraṃ arūpāvacaraṃ
upapajjitvā parinibbāyissanti ye ca purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ itthindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
itthindriyañca  na  uppajjissati  manindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  itthindriyaṃ
Na uppajjissatīti: āmantā.
   [945]  Yassa  purisindriyaṃ  na  uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ
na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyaṃ  na uppajjissati no
ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ
purisindriyañca  na  uppajjissati  jīvitindriyañca  na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  purisindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [946]  Yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
na uppajjissatīti: ye rūpāvacaraṃ upapajjitvā parinibbāyissanti yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā somanassena
upapajjitvā parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ ye ca arūpaṃ
upapajjitvā  parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ   purisindriyañca   na   uppajjissati   somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
Somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  ye  ca  arūpaṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā   upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ
somanassindriyañca na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
   [947]  Yassa  purisindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ  arūpāvacaraṃ  upapajjitvā
parinibbāyissanti  yā  ca  itthiyo  eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā   upekkhāya   upapajjitvā   parinibbāyissanti  tesaṃ
purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ upekkhindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  purisindriyañca
na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {947.1}  Yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
upekkhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ purisindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  upekkhindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
   [948] Yassa purisindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ   manindriyaṃ   na   uppajjissatīti:  ye  rūpāvacaraṃ
arūpāvacaraṃ  upapajjitvā  parinibbāyissanti yā ca itthiyo eteneva
bhāvena  katici  bhave  dassetvā  parinibbāyissanti tesaṃ purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  purisindriyañca  na  uppajjissati  manindriyañca
na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ  na uppajjissati
tassa purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [949]  Yassa jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti: yassa cittassa
anantarā    upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ
somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  jīvitindriyaṃ
na   uppajjissati   pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ  somanassindriyañca
na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.
   [950]  Yassa  jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti: yassa cittassa
anantarā    somanassasampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ
upekkhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ jīvitindriyaṃ na uppajjissati
Pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca   na   uppajjissati
jīvitindriyañca na uppajjissati.
   [951] Yassa jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa
vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti:
āmantā.
   [952] Yassa somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayutta-
pacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ
tesaṃ   somanassindriyañca   na   uppajjissati   upekkhindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā
somanassasampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ   upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca   na   uppajjissati
somanassindriyañca na uppajjissati.
   [953]  Yassa  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na uppajjissatīti: yassa
cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ
Somanassindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  somanassindriyañca  na  uppajjissati  manindriyañca
na  uppajjissati  . yassa vā pana manindriyaṃ na uppajjissati tassa
somanassindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [954]  Yassa  upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa saddhindriyaṃ
.pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa
anantarā    somanassasampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ
upekkhindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ manindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   tesaṃ   upekkhindriyañca   na   uppajjissati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ na
uppajjissati tassa upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [955] Yassa saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa paññindriyaṃ .pe.
Manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
āmantā.
   [956]  Yassa  paññindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa manindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā  pana  manindriyaṃ
na uppajjissati tassa paññindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [957]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tattha sotindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  sotindriyaṃ
Na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [958]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacare
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tattha  cakkhundriyaṃ
na   uppajjissati   asaññasatte  arūpe  tattha  ghānindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [959] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na  uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacare
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tattha cakkhundriyaṃ na
uppajjissati   asaññasatte   arūpe  tattha  purisindriyañca  na
uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [960]  Yattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: natthi.
   [961]  Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana somanassindriyaṃ
na uppajjissati tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [962]  Yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  arūpe tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati no ca
tattha   upekkhindriyaṃ   na   uppajjissati  asaññasatte  tattha
cakkhundriyañca  na  uppajjissati  upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yattha  vā  pana  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha cakkhundriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [963] Yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti: arūpe tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjissati no ca tattha manindriyaṃ na uppajjissati asaññasatte
tattha  cakkhundriyañca  na uppajjissati manindriyañca na uppajjissati .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha  cakkhundriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [964] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha itthindriyaṃ .pe.
Purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā . yattha vā pana purisindriyaṃ
na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [965]  Yattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: natthi.
   [966]  Yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati
No  ca  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  asaññasatte
arūpe  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjissati  somanassindriyañca
na  uppajjissati  .  yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati
tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [967]  Yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati
asaññasatte  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjissati  upekkhindriyañca
na  uppajjissati  .  yattha  vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [968] Yattha ghānindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare
tattha  ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjissati  asaññasatte  tattha  ghānindriyañca  na uppajjissati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ na
uppajjissati tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [969]  Yattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati tattha purisindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  purisindriyaṃ
na uppajjissati tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā .pe.
   [970]  Yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti: natthi.
   [971]  Yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tattha  somanassindriyaṃ  na uppajjissati asaññasatte arūpe
tattha   purisindriyañca   na   uppajjissati   somanassindriyañca
na  uppajjissati  .  yattha vā pana somanassindriyaṃ na uppajjissati
tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [972]  Yattha  purisindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati
asaññasatte  tattha  purisindriyañca  na  uppajjissati  upekkhindriyañca
na uppajjissati . yattha vā pana upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha
purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [973] Yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacare  arūpāvacare
tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjissati  asaññasatte  tattha  purisindriyañca  na uppajjissati
manindriyañca  na  uppajjissati  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ
na uppajjissati tattha purisindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [974]  Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissatīti:  natthi  .  yattha  vā  pana  somanassindriyaṃ
na uppajjissati tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti: uppajjissati.
   [975] Yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ .pe.
Saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  natthi .
Yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha  jīvitindriyaṃ
na uppajjissatīti: uppajjissati.
   [976] Yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tattha upekkhindriyaṃ
.pe.  saddhindriyaṃ  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
āmantā  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ  na  uppajjissati tattha
somanassindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [977] Yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tattha saddhindriyaṃ .pe.
Paññindriyaṃ  manindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā . yattha vā pana
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti:
āmantā.
   [978]  Yattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati tattha paññindriyaṃ
.pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā . yattha vā pana
manindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
āmantā.
   [979]  Yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjissati  tattha manindriyaṃ
Na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yattha  vā  pana  manindriyaṃ na
uppajjissati tattha paññindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [980]  Yassa  yattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti tassa tattha
sotindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
sotindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti:
āmantā.
   [981]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
ghānindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ
tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [982]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjissati pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  itthindriyañca  na uppajjissati
Cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [983]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjissati pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca  na uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [984]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  tesaṃ tattha
cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na   uppajjissati   pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  cakkhundriyañca
na  uppajjissati  jīvitindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [985]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na   uppajjissatīti:  ye  sacakkhukā  upekkhāya  upapajjitvā
Parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha somanassindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na uppajjissati pañcavokāre pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   arūpānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyañca
na uppajjissati cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [986]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  arūpānaṃ  tesaṃ  tattha cakkhundriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   cakkhundriyañca
na  uppajjissati  upekkhindriyañca na uppajjissati . yassa vā pana
yattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na  uppajjissatīti:  ye  sacakkhukā  somanassena  upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  cakkhundriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati
cakkhundriyañca na uppajjissati.
   [987]  Yassa  yattha  cakkhundriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe. paññindriyaṃ manindriyaṃ na uppajjissatīti: arūpānaṃ
tesaṃ tattha cakkhundriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha cakkhundriyañca
na  uppajjissati  manindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana
Yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  cakkhundriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [988]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti:
ye purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ tattha itthindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   itthindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjissati.
   [989]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana yattha
purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti:
yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tāsaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tāsaṃ tattha ghānindriyaṃ
na  uppajjissati  kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ
tesaṃ   tattha   purisindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjissati.
   [990]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha
Ghānindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na
uppajjissati  jīvitindriyañca  na  uppajjissati  .  yassa  vā  pana
yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  ghānindriyaṃ  na
uppajjissatīti: āmantā.
   [991]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ
na   uppajjissati   no   ca  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  pañcavokāre  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  ghānindriyañca  na  uppajjissati  somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: ye saghānakā upekkhāya
upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha   somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati
pañcavokāre    pacchimabhavikānaṃ    asaññasattānaṃ    arūpānaṃ
tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjissati.
   [992]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ
tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjissati no ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyañca
Na   uppajjissati   upekkhindriyañca   na   uppajjissati  .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha
ghānindriyaṃ  na uppajjissatīti: ye saghānakā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  ghānindriyaṃ  na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati  ghānindriyañca
na uppajjissati.
   [993]  Yassa  yattha  ghānindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ tesaṃ tattha ghānindriyaṃ na uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ
tesaṃ   tattha   ghānindriyañca   na  uppajjissati  manindriyañca
na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati
tassa tattha ghānindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [994]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena katici
bhave  dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na
uppajjissati no ca tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati kāmāvacare
pacchimabhavikānaṃ  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ  tattha itthindriyañca
na  uppajjissati  purisindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
Yattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  itthindriyaṃ
na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
parinibbāyissanti  tāsaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tāsaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati kāmāvacare pacchimabhavikānaṃ
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  tesaṃ tattha purisindriyañca na uppajjissati
itthindriyañca na uppajjissati.
   [995]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti: rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā
eteneva bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti tesaṃ tattha
itthindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
pacchimabhavikānaṃ   tesaṃ   tattha  itthindriyañca  na  uppajjissati
jīvitindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana yattha jīvitindriyaṃ
na uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [996]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  ye  ca  purisā
eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ   tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
Tesaṃ  tattha  itthindriyañca  na  uppajjissati  somanassindriyañca
na uppajjissati . yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  itthindriyaṃ  na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tāsaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tāsaṃ tattha
itthindriyaṃ   na   uppajjissati   pañcavokāre   pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ arūpānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca na uppajjissati itthindriyañca na uppajjissati.
   [997]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca
purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  itthindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ   tattha   upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave dassetvā
somanassena   upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha
itthindriyañca  na  uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati tassa tattha
itthindriyaṃ  na uppajjissatīti: yā itthiyo eteneva bhāvena katici
Bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti  tāsaṃ
tattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati no ca tāsaṃ tattha itthindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  ye  ca  purisā
eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca  na  uppajjissati
itthindriyañca na uppajjissati.
   [998]  Yassa  yattha  itthindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ ye ca purisā eteneva bhāvena katici bhave
dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha itthindriyaṃ na uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha  itthindriyañca  na  uppajjissati
manindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana yattha manindriyaṃ na
uppajjissati tassa tattha itthindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [999]  Yassa  yattha  purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ  yā ca
itthiyo  eteneva  bhāvena katici bhave dassetvā parinibbāyissanti
tesaṃ tattha purisindriyaṃ na uppajjissati no ca tesaṃ tattha jīvitindriyaṃ
na   uppajjissati   pacchimabhavikānaṃ  tesaṃ  tattha  purisindriyañca
na  uppajjissati  jīvitindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
Yattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [1000]  Yassa  yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ  yā  ca  itthiyo
eteneva  bhāvena  katici bhave dassetvā somanassena upapajjitvā
parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ   tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  pañcavokāre
pacchimabhavikānaṃ asaññasattānaṃ arūpānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  purisindriyañca  na  uppajjissati  somanassindriyañca
na uppajjissati.
   {1000.1} Yassa vā pana yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissatīti: ye purisā eteneva
bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  no ca tesaṃ tattha
purisindriyaṃ   na   uppajjissati   pañcavokāre   pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  arūpānaṃ  yā  ca  itthiyo  eteneva  bhāvena
katici  bhave  dassetvā  upekkhāya  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati  purisindriyañca
na uppajjissati.
   [1001]  Yassa  yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
Upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  rūpāvacarānaṃ arūpāvacarānaṃ yā ca
itthiyo eteneva bhāvena katici bhave dassetvā upekkhāya upapajjitvā
parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha  purisindriyaṃ  na  uppajjissati
no  ca  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na uppajjissati pacchimabhavikānaṃ
asaññasattānaṃ  yā  ca  itthiyo  eteneva  bhāvena  katici bhave
dassetvā   somanassena   upapajjitvā  parinibbāyissanti  tesaṃ
tattha   purisindriyañca   na  uppajjissati  upekkhindriyañca  na
uppajjissati.
   {1001.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa
tattha  purisindriyaṃ  na uppajjissatīti: ye purisā eteneva bhāvena
katici  bhave  dassetvā  somanassena  upapajjitvā  parinibbāyissanti
tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha
purisindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimabhavikānaṃ  asaññasattānaṃ  yā  ca
itthiyo  eteneva  bhāvena  katici  bhave  dassetvā somanassena
upapajjitvā   parinibbāyissanti   tesaṃ   tattha  upekkhindriyañca
na uppajjissati purisindriyañca na uppajjissati.
   [1002]  Yassa  yattha purisindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
rūpāvacarānaṃ  arūpāvacarānaṃ yā ca itthiyo eteneva bhāvena katici
bhave   dassetvā  parinibbāyissanti  tesaṃ  tattha  purisindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ na uppajjissati
Pacchimabhavikānaṃ   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   purisindriyañca
na  uppajjissati  manindriyañca  na  uppajjissati  . yassa vā pana
yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  purisindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [1003]  Yassa  yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  .  yassa  vā pana
yattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha jīvitindriyaṃ na
uppajjissatīti:  yassa  cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ
uppajjissati   asaññasattānaṃ   tesaṃ   tattha   somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca  na  uppajjissati
jīvitindriyañca na uppajjissati.
   [1004]  Yassa  yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti: āmantā . yassa vā pana yattha
upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha jīvitindriyaṃ na uppajjissatīti:
yassa  cittassa  anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati
asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati no ca
tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ
tattha upekkhindriyañca na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.
   [1005]  Yassa  yattha jīvitindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:
āmantā  .  yassa vā pana yattha manindriyaṃ na uppajjissati tassa
tattha  jīvitindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
manindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  jīvitindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  tesaṃ  tattha  manindriyañca
na uppajjissati jīvitindriyañca na uppajjissati.
   [1006] Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissatīti: yassa cittassa anantarā upekkhā-
sampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati  tesaṃ  tattha  somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  somanassindriyañca
na uppajjissati upekkhindriyañca na uppajjissati.
   {1006.1} Yassa vā pana yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati
tassa  tattha  somanassindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca tesaṃ tattha somanassindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
upekkhindriyañca na uppajjissati somanassindriyañca na uppajjissati.
   [1007] Yassa yattha somanassindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
Saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ  manindriyaṃ  na uppajjissatīti: yassa
cittassa  anantarā  upekkhāsampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ
tattha  somanassindriyaṃ  na uppajjissati no ca tesaṃ tattha manindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
somanassindriyañca  na  uppajjissati  manindriyañca  na uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha
somanassindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [1008] Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
saddhindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa anantarā somanassa-
sampayuttapacchimacittaṃ   uppajjissati   tesaṃ  tattha  upekkhindriyaṃ
na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha saddhindriyaṃ na uppajjissati
pacchimacittasamaṅgīnaṃ   asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha  upekkhindriyañca
na  uppajjissati  saddhindriyañca  na  uppajjissati . yassa vā pana
yattha  saddhindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  upekkhindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
   [1009] Yassa yattha upekkhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  yassa  cittassa
anantarā  somanassasampayuttapacchimacittaṃ  uppajjissati  tesaṃ  tattha
upekkhindriyaṃ  na  uppajjissati  no  ca  tesaṃ  tattha  manindriyaṃ
na  uppajjissati  pacchimacittasamaṅgīnaṃ  asaññasattānaṃ  tesaṃ  tattha
Upekkhindriyañca  na  uppajjissati  manindriyañca  na  uppajjissati .
Yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha
upekkhindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [1010]  Yassa  yattha saddhindriyaṃ na uppajjissati tassa tattha
paññindriyaṃ  .pe.  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā .
Yassa  vā  pana  yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha
saddhindriyaṃ na uppajjissatīti: āmantā.
   [1011]  Yassa  yattha  paññindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa
tattha  manindriyaṃ  na  uppajjissatīti:  āmantā  . yassa vā pana
yattha  manindriyaṃ  na  uppajjissati  tassa  tattha  paññindriyaṃ
na uppajjissatīti: āmantā.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 333-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=6658              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=6658              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=926&items=86              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=926              Contents of The Tipitaka Volume 39 https://84000.org/tipitaka/read/?index_39 https://84000.org/tipitaka/english/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]