ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [168]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
anajjhiṭṭhā  dhammaṃ  bhāsanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  saṅghamajjhe  anajjhiṭṭhena  dhammo  bhāsitabbo  yo
bhāseyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  therena
bhikkhunā sāmaṃ vā dhammaṃ bhāsituṃ paraṃ vā ajjhesitunti.
   [169]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
asammatā  vinayaṃ  pucchanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  saṅghamajjhe  asammatena  vinayo  pucchitabbo  yo puccheyya
āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  saṅghamajjhe  sammatena
vinayaṃ  pucchituṃ  .  evañca  pana bhikkhave sammannitabbo . attanā
va  1-  attānaṃ  sammannitabbaṃ  parena vā paro sammannitabbo .
@Footnote: 1 Ma. vā. ito paraṃ idīsameva.
Kathañca  attanā  va  attānaṃ  sammannitabbaṃ  .  byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {169.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
ahaṃ  itthannāmaṃ  vinayaṃ  puccheyyanti  . evaṃ attanā va attānaṃ
sammannitabbaṃ.
   {169.2}  Kathañca  parena  paro  sammannitabbo . byattena
bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu me bhante saṅgho
yadi  saṅghassa pattakallaṃ itthannāmo itthannāmaṃ vinayaṃ puccheyyāti .
Evaṃ parena paro sammannitabboti.
   {169.3} Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū saṅghamajjhe sammatā
vinayaṃ  pucchanti . chabbaggiyā bhikkhū labhanti āghātaṃ labhanti appaccayaṃ
vadhena tajjenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave
saṅghamajjhe  sammatenapi  parisaṃ  oloketvā  puggalaṃ tulayitvā vinayaṃ
pucchitunti.
   {169.4} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
asammatā  vinayaṃ vissajjenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave saṅghamajjhe asammatena vinayo vissajjetabbo yo vissajjeyya
āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  saṅghamajjhe  sammatena
vinayaṃ  vissajjetuṃ  .  evañca  pana bhikkhave sammannitabbo 1- .
Attanā  va attānaṃ sammannitabbaṃ parena vā paro sammannitabbo .
Kathañca  attanā  va  attānaṃ  sammannitabbaṃ  .  byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {169.5}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
@Footnote: 1 Ma. sammannitabbaṃ.
Ahaṃ  itthannāmena  vinayaṃ  puṭṭho  vissajjeyyanti . evaṃ attanā
va  attānaṃ  sammannitabbaṃ  . kathañca parena paro sammannitabbo .
Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {169.6}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
itthannāmo  itthannāmena  vinayaṃ  puṭṭho  vissajjeyyāti  . evaṃ
parena paro sammannitabboti . tena kho pana samayena pesalā bhikkhū
saṅghamajjhe  sammatā  vinayaṃ  vissajjenti . chabbaggiyā bhikkhū labhanti
āghātaṃ  labhanti  appaccayaṃ  vadhena  tajjenti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  saṅghamajjhe  sammatenapi  parisaṃ
oloketvā puggalaṃ tulayitvā vinayaṃ vissajjetunti.
   [170]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū anokāsakataṃ
bhikkhuṃ  āpattiyā  codenti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  anokāsakato  bhikkhu  āpattiyā  codetabbo  yo
codeyya  āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  okāsaṃ
kārāpetvā  āpattiyā  codetuṃ  karotu  āyasmā  okāsaṃ
ahantaṃ vattukāmoti.
   {170.1}  Tena  kho pana samayena pesalā bhikkhū chabbaggiye
bhikkhū  okāsaṃ  kārāpetvā  āpattiyā  codenti  . chabbaggiyā
bhikkhū  labhanti  āghātaṃ  labhanti  appaccayaṃ  vadhena  tajjenti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave katepi okāse
puggalaṃ tulayitvā āpattiyā codetunti.
   {170.2} Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū puramhākaṃ pesalā bhikkhū
okāsaṃ kārāpentīti paṭikacceva suddhānaṃ bhikkhūnaṃ anāpattikānaṃ avatthusmiṃ
akāraṇe okāsaṃ kārāpenti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave
suddhānaṃ  bhikkhūnaṃ  anāpattikānaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe  okāso
kārāpetabbo  yo  kārāpeyya  āpatti  dukkaṭassa . anujānāmi
bhikkhave puggalaṃ tulayitvā okāsaṃ kārāpetunti 1-.
   [171]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
adhammakammaṃ  karonti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na
bhikkhave  saṅghamajjhe  2-  adhammakammaṃ kātabbaṃ yo kareyya āpatti
dukkaṭassāti  .  karontiyeva  adhammakammaṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave adhammakamme kayiramāne paṭikkositunti.
   {171.1}  Tena kho pana samayena pesalā bhikkhū chabbaggiyehi
bhikkhūhi  adhammakamme  kayiramāne  paṭikkosanti  .  chabbaggiyā bhikkhū
labhanti  āghātaṃ  labhanti  appaccayaṃ  vadhena  tajjenti  . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave diṭṭhiṃpi āvikātunti .
Tesaṃyeva  santike  diṭṭhiṃ  āvikaronti  . chabbaggiyā bhikkhū labhanti
āghātaṃ  labhanti  appaccayaṃ  vadhena  tajjenti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  catūhi pañcahi paṭikkosituṃ dvīhi
tīhi diṭṭhiṃ āvikātuṃ ekena adhiṭṭhātuṃ na me taṃ khamatīti.
   [172]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
@Footnote: 1 Ma. kātunti .  2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Pātimokkhaṃ  uddisamānā  sañcicca na sāventi . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . na bhikkhave pātimokkhuddesakena sañcicca na sāvetabbaṃ
yo  na  sāveyya āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena
āyasmā  udāyi  saṅghassa  pātimokkhuddesako hoti kākassarako .
Athakho   āyasmato  udāyissa  etadahosi  bhagavatā  paññattaṃ
pātimokkhuddesakena   sāvetabbanti   ahañcamhi   kākassarako
kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pātimokkhuddesakena  vāyamituṃ
kathaṃ sāveyyanti vāyamantassa anāpattīti.
   [173] Tena kho pana samayena devadatto sagahaṭṭhāya parisāya
pātimokkhaṃ  uddisati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
sagahaṭṭhāya  parisāya  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  yo  uddiseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [174]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghamajjhe
anajjhiṭṭhā  pātimokkhaṃ uddisanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  saṅghamajjhe  anajjhiṭṭhena  pātimokkhaṃ  uddisitabbaṃ  yo
uddiseyya  āpatti  dukkaṭassa . anujānāmi bhikkhave therādhikaṃ 1-
pātimokkhanti.
@Footnote: 1 Sī. therādheyyaṃ. therādhikanti therādhīnaṃ therāyattaṃ bhavitunti attho.
@therādheyyantipi pāṭhoti tabbaṇṇanā.
       Aññatitthiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ ekādasamaṃ 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 222-227. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=4569              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=4569              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=168&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=168              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3018              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3018              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]