ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [242] Na bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko
āvāso  gantabbo  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā . na
bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā  āvāsā  abhikkhuko  anāvāso
gantabbo aññatra saṅghena aññatra antarāyā.
   {242.1}  Na  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā  āvāsā
abhikkhuko  āvāso  vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena
aññatra  antarāyā  .  na  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā
anāvāsā  abhikkhuko  āvāso  gantabbo  aññatra  saṅghena
aññatra  antarāyā  .  na  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā
anāvāsā  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra  saṅghena
aññatra antarāyā.
   {242.2}  Na  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā anāvāsā
abhikkhuko  āvāso  vā anāvāso vā gantabbo aññatra saṅghena
aññatra antarāyā . na bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā
vā  anāvāsā  vā abhikkhuko āvāso gantabbo aññatra saṅghena
aññatra antarāyā . na bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā
anāvāsā vā abhikkhuko anāvāso gantabbo aññatra saṅghena aññatra
Antarāyā.
   {242.3}  Na bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā vā
anāvāsā  vā  abhikkhuko  āvāso vā anāvāso vā gantabbo
aññatra  saṅghena  aññatra antarāyā . na bhikkhave tadahupavāraṇāya
sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  āvāso  gantabbo  yatthassu bhikkhū
nānāsaṃvāsakā  aññatra  saṅghena aññatra antarāyā . na bhikkhave
tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  anāvāso gantabbo
yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.
   {242.4} Na bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā sabhikkhuko
āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā
aññatra  saṅghena  aññatra antarāyā . na bhikkhave tadahupavāraṇāya
sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko  āvāso .pe. anāvāso .pe.
Āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā
aññatra  saṅghena  aññatra antarāyā . na bhikkhave tadahupavāraṇāya
sabhikkhukā  āvāsā  vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso .pe.
Anāvāso  .pe.  āvāso vā anāvāso vā gantabbo yatthassu
bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.
   {242.5} Gantabbo bhikkhave tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā
sabhikkhuko āvāso .pe. anāvāso .pe. āvāso vā anāvāso
vā yatthassu bhikkhū samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantunti.
Gantabbo  bhikkhave  tadahupavāraṇāya  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko
āvāso  .pe.  anāvāso  .pe. āvāso vā anāvāso vā
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva
gantunti  .  gantabbo  bhikkhave  tadahupavāraṇāya sabhikkhukā āvāsā
vā  anāvāsā  vā  sabhikkhuko āvāso .pe. anāvāso .pe.
Āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā
yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantunti.
   [243]  Na  bhikkhave bhikkhuniyā nisinnaparisāya pavāretabbaṃ yo
pavāreyya  āpatti  dukkaṭassa  .  na  bhikkhave  sikkhamānāya  na
sāmaṇerassa  na  sāmaṇeriyā  na  sikkhaṃ  paccakkhātakassa  na
antimavatthuṃ  ajjhāpannakassa  nisinnaparisāya pavāretabbaṃ yo pavāreyya
āpatti  dukkaṭassa  .  na  bhikkhave  āpattiyā  adassane
ukkhittakassa  nisinnaparisāya  pavāretabbaṃ  yo  pavāreyya yathādhammo
kāretabbo  .  na  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhittakassa  na
pāpikāya   diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhittakassa  nisinnaparisāya
pavāretabbaṃ  yo  pavāreyya  yathādhammo  kāretabbo  .  na
paṇḍakassa  nisinnaparisāya  pavāretabbaṃ  yo  pavāreyya  āpatti
dukkaṭassa  .  na  theyyasaṃvāsakassa  na  titthiyapakkantakassa  na
tiracchānagatassa  na  mātughātakassa na pitughātakassa na arahantaghātakassa
na   bhikkhunīdūsakassa   na   saṅghabhedakassa  na  lohituppādakassa
Na   ubhatobyañjanakassa   nisinnaparisāya   pavāretabbaṃ   yo
pavāreyya āpatti dukkaṭassa . na bhikkhave pārivāsikapavāraṇādānena
pavāretabbaṃ   aññatra   avuṭṭhitāya   parisāya  .  na  ca
bhikkhave appavāraṇāya pavāretabbaṃ aññatra saṅghasāmaggiyāti.
          Dutiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 340-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=7046              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=7046              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=242&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=75              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]