ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [432]  Hetupaccaya  naadhipatiya  tini ... napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini.
   [433]   Hetupaccaya  arammanapaccaya  naadhipatiya  tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini navippayutte tini.
   [434]  Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya napurejate
tini ... napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake
tini navippayutte tini.
   [435] Hetupaccaya arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya
samanantarapaccaya      sahajatapaccaya      annamannapaccaya
Nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya  napacchajate  tini
... Naasevane tini nakamme tini navipake tini.
   [436]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya asevanapaccaya napacchajate tini ... nakamme tini
navipake tini.
   [437]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya aharapaccaya. Sankhittam.
... Avigatapaccaya napacchajate tini ... Navipake tini.
   [438] Hetupaccaya arammanapaccaya. Sankhittam. ... Purejata-
paccaya kammapaccaya vipakapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane
ekam.
   [439]  Hetupaccaya  arammanapaccaya  .  sankhittam . ...
Purejatapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya . Sankhittam.
... Avigatapaccaya napacchajate ekam ... Naasevane ekam.
   [440]  Arammanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte tini .
Arammanapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [441] Adhipatipaccaya napurejate tini ... napacchajate tini
naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini navippayutte tini .
Adhipatipaccaya  hetupaccaya  .  sankhittam  .  ...  anantarapaccaya
samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya. Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
   [442]  Purejatapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme  tini navipake tini
najhane ekam namagge ekam.
   [443]   Purejatapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napacchajate tini naasevane tini nakamme tini navipake tini.
Sankhittam.
   [444]  Asevanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
namagge ekam navippayutte tini.
   [445]  Asevanapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini ...
Napurejate  tini  napacchajate  tini  nakamme  tini navipake tini
navippayutte tini. Sankhittam.
   [446]  Kammapaccaya  nahetuya  dve  ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  navipake
tini  najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte  tini .
Kammapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [447]  Vipakapaccaya  nahetuya ekam ... naadhipatiya ekam
Napurejate ekam napacchajate ekam naasevane ekam najhane ekam
namagge  ekam  navippayutte  ekam  .  vipakapaccaya  hetupaccaya
naadhipatiya ekam. Sankhittam.
   [448]  Aharapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  najhane  ekam  namagge ekam navippayutte tini .
Aharapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [449]  Indriyapaccaya  nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini .
Indriyapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [450] Jhanapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini ...
Napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  namagge  ekam  navippayutte  tini  . jhanapaccaya
hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [451]  Maggapaccaya  nahetuya  ekam  ... naadhipatiya tini
napurejate  tini  napacchajate  tini naasevane tini nakamme tini
navipake  tini  navippayutte  tini  .  maggapaccaya  hetupaccaya
naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [452]  Sampayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
Napurejate  tini  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini  navipake  tini  najhane  ekam  namagge  ekam  navippayutte
tini. Sampayuttapaccaya hetupaccaya naadhipatiya tini. Sankhittam.
   [453]  Vippayuttapaccaya nahetuya dve ... naadhipatiya tini
napurejate  ekam  napacchajate  tini  naasevane  tini  nakamme
tini navipake tini najhane ekam namagge ekam.
   [454]   Vippayuttapaccaya  hetupaccaya  naadhipatiya  tini
... napurejate ekam napacchajate tini naasevane tini nakamme tini
navipake tini.
   [455]   Vippayuttapaccaya   hetupaccaya   arammanapaccaya
naadhipatiya tini ... napurejate ekam napacchajate tini naasevane
tini  nakamme  tini  navipake  tini . vippayuttapaccaya hetupaccaya
arammanapaccaya  .  sankhittam . ... purejatapaccaya napacchajate
tini ... naasevane tini nakamme tini navipake tini. Vippayuttapaccaya
hetupaccaya  .  sankhittam  . ... purejatapaccaya asevanapaccaya
kammapaccaya  aharapaccaya  .  sankhittam  .  ...  avigatapaccaya
napacchajate  tini  ...  navipake  tini  .  vippayuttapaccaya
hetupaccaya . sankhittam. ... Purejatapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya
aharapaccaya  .  sankhittam  .  ...  avigatapaccaya napacchajate
ekam ... Naasevane ekam.
   [456]  Atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya .
Yatha arammanamulakam evam vittharetabbam.
         Anuloma paccaniyam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 141-146. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2797&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2797&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=432&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=39              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=432              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11230              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11230              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com