ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Nakammamulakam
   [720]  Nakammapaccaya  nahetuya  pannarasa  ... naarammane
pannarasa  naadhipatiya  pannarasa  naanantare  pannarasa  nasamanantare
pannarasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa  nanissaye
ekadasa  naupanissaye  pannarasa  napurejate  terasa  napacchajate
pannarasa  naasevane  pannarasa navipake pannarasa naahare pannarasa
naindriye  pannarasa  najhane  pannarasa namagge pannarasa nasampayutte
ekadasa  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa
novigate pannarasa noavigate nava.
   [721]   Nakammapaccaya   nahetupaccaya   naarammanapaccaya
naadhipatiya pannarasa . sankhittam . ... Naupanissaye terasa napurejate
terasa napacchajate pannarasa. Sankhittam. ... Noavigate nava.
   [722]  Nakammapaccaya  nahetupaccaya  naarammanapaccaya .
Sankhittam  .  nanissayapaccaya  naupanissaye  panca  ... napurejate
ekadasa  napacchajate  nava  naasevane ekadasa . sankhittam .
... Noavigate nava.
   [723] Nakammapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Naupanissayapaccaya
napurejate  panca  ...  napacchajate  ekam  naasevane  panca
navipake  panca  naahare  panca  naindriye panca najhane panca
namagge  panca  nasampayutte  panca  navippayutte  ekam  nonatthiya
Panca novigate panca.
   [724] Nakammapaccaya nahetupaccaya. Sankhittam. Napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevane  ekam  ...  navipake  ekam
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  ekam  navippayutte  ekam  nonatthiya  ekam novigate
ekam. Sankhittam. Navipakapaccaya yatha nahetumulakam evam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 243-244. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4866&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4866&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=720&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=98              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=720              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com