ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Atītārammaṇattikaṃ
           paṭiccavāro
   [1947]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  paṭicca  dve  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  atītārammaṇaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā.
   [1948]  Anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anāgatārammaṇo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā  anāgatārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1949]  Paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe paccuppannārammaṇaṃ ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1950]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā   adhipatipaccayā  adhipatiyā  paṭisandhi
natthi   .   anantarapaccayā   samanantarapaccayā   sahajātapaccayā
aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
āsevanapaccayā purejātepi āsevanepi paṭisandhi natthi . Kammapaccayā
Vipākapaccayā vipākaṃ atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... . tissopi pañhā
paripuṇṇā  pavatti paṭisandhi kātabbā . āhārapaccayā indriyapaccayā
jhānapaccayā  maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1951] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi adhipatiyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
Sabbattha tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1952]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  atītārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   [1953]  Anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca anāgatārammaṇo dhammo
uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  anāgatārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1954]  Paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  paccuppannārammaṇaṃ  ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
paccuppannārammaṇe  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1955]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā anulomasahajātasadisaṃ.
   [1956]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  atītārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1957]   Anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anāgatārammaṇo
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  anāgatārammaṇaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ... Dve khandhe ....
   [1958]  Paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  paccuppannārammaṇaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhe ....
   [1959]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  naadhipatisadisā .
Nakammapaccayā   atītārammaṇe   khandhe   paṭicca   atītārammaṇā
cetanā.
   [1960]   Anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anāgatārammaṇo
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  anāgatārammaṇe  khandhe  paṭicca
Anāgatārammaṇā cetanā.
   [1961]  Paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo
dhammo   uppajjati   nakammapaccayā   paccuppannārammaṇe  khandhe
paṭicca paccuppannārammaṇā cetanā.
   [1962]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati navipākapaccayā navipāke paṭisandhi natthi.
   [1963]  Paccuppannārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paccuppannārammaṇo
dhammo  uppajjati  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1964]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati   namaggapaccayā  ahetukaṃ  atītārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca nahetusadisā tisso pañhā moho natthi.
   [1965]  Atītārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  atītārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhe ....
   [1966]  Anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca anāgatārammaṇo dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  anāgatārammaṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca dve khandhe ....
   [1967]  Nahetuyā  tīṇi  naadhipatiyā napurejāte napacchājāte
naāsevane  nakamme  navipāke  tīṇi  najhāne  ekaṃ namagge tīṇi
Navippayutte dve. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1968] Hetupaccayā naadhipatiyā tīṇi ... Napurejāte napacchājāte
naāsevane  nakamme  navipāke  tīṇi  navippayutte  dve . evaṃ
gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1969]  Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi . saṅkhittaṃ . sabbattha
tīṇi. Avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
     Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi
     saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 550-554. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=10777              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=10777              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1947&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1947              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]