ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page598.

Panhavaro [2142] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo ajjhattarammana hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ajjhattarammana hetu sampayuttakanam khandhanam. [2143] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo bahiddharammana hetu ... Patisandhikkhane .... [2144] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo ajjhattarammanam vinnanancayatanam paccavekkhati nevasannanasannayatanam paccavekkhati ajjhattarammanam ajjhattam dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... iddhividhananam ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam paccavekkhati ariya ajjhattarammane pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne ... Ajjhattarammane ajjhatte khandhe aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam arabbha ajjhattarammano rago ... domanassam uppajjati ajjhattarammana ajjhatta khandha pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2145] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page599.

Arammanapaccayena paccayo paro ajjhattarammanam vinnanancayatanam ... Nevasannanasannayatanam paccavekkhati paro ajjhattarammanam ajjhattam dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... Pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam paccavekkhati ajjhattarammane ajjhatte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena ajjhattarammana- ajjhattacittasamangissa cittam janati ajjhattarammana bahiddha khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2146] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo paro bahiddharammanam bahiddha dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... Cetopariyananam ... Pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam paccavekkhati paro bahiddharammane bahiddha khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena bahiddharammana- bahiddhacittasamangissa cittam janati bahiddharammana bahiddha khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2147] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page600.

Katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... Pubbe samudacinne .pe. bahiddharammanam ajjhattam dibbam cakkhum paccavekkhati dibbam sotadhatum ... iddhividhananam ... cetopariyananam ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam ... bahiddharammane ajjhatte khandhe aniccato ... Vipassati assadeti abhinandati tam arabbha ajjhattarammano rago ... domanassam uppajjati bahiddharammana ajjhatta khandha iddhividhananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [2148] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: ajjhattarammanam ajjhattam vinnanancayatanam garum katva paccavekkhati nevasannanasannayatanam garum katva ... Ajjhattarammanam ajjhattam dibbam cakkhum garum katva ... Dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... Anagatamsananam garum katva ... ajjhattarammane ajjhatte khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva ajjhattarammano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page601.

Rago ... ditthi uppajjati . sahajatadhipati: ajjhattarammanadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [2149] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: bahiddharammanadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [2150] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ... Ariya magga vutthahitva maggam ... phalam garum katva ... bahiddharammanam ajjhattam dibbam cakkhum garum katva ... Dibbam sotadhatum ... Iddhividhananam ... Cetopariyananam ... Pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ... anagatamsananam garum katva paccavekkhati bahiddharammane ajjhatte khandhe garum katva assadeti tam garum katva ajjhattarammano rago ... ditthi uppajjati. [2151] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima ajjhattarammana khandha pacchimanam pacchimanam ajjhattarammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [2152] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page602.

Anantarapaccayena paccayo ajjhattarammanam cuticittam bahiddharammanassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo ajjhattarammanam bhavangam bahiddharammanaya avajjanaya anantarapaccayena paccayo ajjhattarammana khandha bahiddharammanassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo ajjhattarammanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [2153] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima bahiddharammana khandha pacchimanam pacchimanam bahiddharammananam khandhanam anantarapaccayena paccayo bahiddharammanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa maggo phalassa phalam phalassa anulomam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [2154] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo bahiddharammanam cuticittam ajjhattarammanassa upapatticittassa anantarapaccayena paccayo bahiddharammanam bhavangam ajjhattarammanaya avajjanaya anantarapaccayena paccayo bahiddharammana khandha ajjhattarammanassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page603.

[2155] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo annamannapaccayena paccayo nissayapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: ajjhattarammana aniccanupassana dukkhanupassana anattanupassana ajjhattarammanaya aniccanupassanaya dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo. [2156] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: ajjhattarammana aniccanupassana dukkhanupassana anattanupassana bahiddharammanaya aniccanupassanaya dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo. [2157] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo. Pakatupanissayo: bahiddharammana aniccanupassana dukkhanupassana anattanupassana bahiddharammanaya aniccanupassanaya dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo. [2158] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: bahiddharammana aniccanupassana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page604.

Dukkhanupassana anattanupassana ajjhattarammanaya aniccanupassanaya dukkhanupassanaya anattanupassanaya upanissayapaccayena paccayo. [2159] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima ajjhattarammana khandha pacchimanam pacchimanam ajjhattarammananam khandhanam asevanapaccayena paccayo. [2160] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo ajjhattarammanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo. [2161] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo bahiddharammanam anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [2162] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . Sahajata: ajjhattarammana cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: ajjhattarammana cetana vipakanam ajjhattarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo. [2163] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page605.

Kammapaccayena paccayo . nanakhanika: ajjhattarammana cetana vipakanam bahiddharammananam khandhanam kammapaccayena paccayo. [2164] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: bahiddharammana cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: bahiddharammana cetana vipakanam bahiddharammananam khandhanam kammapaccayena paccayo. [2165] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa kammapaccayena paccayo . nanakhanika: bahiddharammana cetana vipakanam ajjhattarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo. [2166] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa vipakapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo atthipaccayena paccayo natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [2167] Hetuya dve arammane cattari adhipatiya tini anantare cattari samanantare cattari sahajate dve annamanne dve nissaye dve upanissaye cattari asevane tini kamme cattari vipake dve . sankhittam . sabbattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page606.

Dve sampayutte dve atthiya dve natthiya cattari vigate cattari avigate dve. Evam ganetabbam. Anulomam. [2168] Ajjhattarammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [2169] Ajjhattarammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [2170] Bahiddharammano dhammo bahiddharammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [2171] Bahiddharammano dhammo ajjhattarammanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [2172] Nahetuya cattari naarammane cattari naadhipatiya cattari naanantare cattari . sankhittam . sabbattha cattari napurejate napacchajate naasevane . sankhittam . navippayutte cattari. Sankhittam. Noavigate cattari. Evam ganetabbam. Paccaniyam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page607.

[2173] Hetupaccaya naarammane dve ... naadhipatiya dve naanantare nasamanantare naupanissaye naasevane nakamme nonatthiya novigate dve sabbattha dve. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [2174] Nahetupaccaya arammane cattari ... adhipatiya tini anantare cattari samanantare cattari sahajate annamanne nissaye dve upanissaye cattari asevane tini kamme cattari vipake dve . sankhittam . sampayutte dve natthiya dve atthiya cattari vigate cattari avigate dve. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Panhavaro nitthito. Ajjhattarammanattikam ekavisatimam nitthitam ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 598-607. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=11724&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=11724&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=2142&items=33              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=47              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=2142              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]