ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [1072] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya acayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe
samsattha.
   [1073] Apacayagamim dhammam samsattho apacayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya apacayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page341.

[1074] Nevacayagaminapacayagamim dhammam samsattho nevacayagami- napacayagami dhammo ... nevacayagaminapacayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .... [1075] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya adhipatipaccaya anantarapaccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [1076] Hetuya tini arammane adhipatiya anantare samanantare sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme sabbattha tini . vipake ekam ahare tini indriye jhane magge sampayutte vippayutte atthiya natthiya vigate avigate tini. Evam ganetabbam. Anulomam. [1077] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe samsattho vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1078] Nevacayagaminapacayagamim dhammam samsattho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page342.

Nevacayagaminapacayagami dhammo ... Nahetupaccaya ahetukam nevacayagami- napacayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane .... [1079] Acayagamim dhammam samsattho acayagami dhammo ... Naadhipatipaccaya napurejatapaccaya napacchajatapaccaya naasevanapaccaya acayagamim ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe .... [1080] Nevacayagaminapacayagamim dhammam samsattho nevacayagami- napacayagami dhammo ... naasevanapaccaya nevacayagaminapacayagamim ekam khandham samsattha patisandhikkhane ... nakammapaccaya navipakapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya navippayuttapaccaya. [1081] Nahetuya dve naadhipatiya tini napurejate tini napacchajate tini naasevane dve nakamme tini navipake tini najhane ekam namagge ekam navippayutte tini. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1082] Hetupaccaya naadhipatiya tini ... napurejate tini napacchajate tini naasevane dve nakamme tini navipake tini navippayutte tini. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1083] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare samanantare sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane

--------------------------------------------------------------------------------------------- page343.

Kamme sabbattha dve . vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte dve vippayutte atthiya natthiya vigate avigate dve. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Samsatthavaro. Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 340-343. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6683&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6683&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1072&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1072              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]