ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1084] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa hetupaccayena
paccayo  acayagami  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1085]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  acayagami  hetu  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [1086]  Acayagami  dhammo  acayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo acayagami hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1087] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini.
   [1088] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page344.

Dhammassa hetupaccayena paccayo nevacayagaminapacayagami hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane nevacayagaminapacayagami hetu sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo. [1089] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati sekkha pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne kilese jananti sekkha va puthujjana va acayagami khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam ... Domanassam uppajjati cetopariyananena acayagamicittasamangissa cittam jananti akasanancayatanakusalam vinnanancayatanakusalassa arammanapaccayena paccayo akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanakusalassa acayagami khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1090] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo araha pahine kilese paccavekkhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page345.

Pubbe samudacinne kilese janati acayagami khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati cetopariyananena acayagamicittasamangissa cittam janati sekkha va puthujjana va acayagami khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti kusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati acayagami khandhe assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati akusale niruddhe vipako tadarammanata uppajjati akasanancayatanakusalam vinnanancayatanavipakassa ca kiriyassa ca arammanapaccayena paccayo akincannayatanakusalam nevasannanasannayatanavipakassa ca kiriyassa ca arammanapaccayena paccayo acayagami khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1091] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo sekkha magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena apacayagamicittasamangissa cittam jananti apacayagami khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1092] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo araha magga vutthahitva maggam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page346.

Paccavekkhati cetopariyananena apacayagamicittasamangissa cittam janati apacayagami khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1093] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo araha phalam paccavekkhati nibbanam paccavekkhati nibbanam phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo araha cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... Vatthum ... Nevacayagaminapacayagami khandhe aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena nevacayagaminapacayagamicittasamangissa cittam janati akasanancayatanakiriyam vinnanancayatanakiriyassa arammanapaccayena paccayo akincannayatanakiriyam nevasanna- nasannayatanakiriyassa rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa nevacayagaminapacayagami khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. [1094] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo sekkha phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa arammanapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page347.

Paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati sotam ... vatthum ... nevacayagaminapacayagami khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha ... domanassam ... dibbena cakkhuna rupam passanti dibbaya sotadhatuya saddam sunanti cetopariyananena nevacayagaminapacayagami- cittasamangissa cittam janati nevacayagaminapacayagami khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo. [1095] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo nibbanam maggassa arammanapaccayena paccayo. [1096] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati pubbe samudacinnani garum katva paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam garum katva paccavekkhati acayagami khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: acayagami adhipati sampayuttakanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page348.

Khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1097] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: acayagami adhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1098] Acayagami dhammo acayagamissa ca nevacayagami- napacayagamissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: acayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1099] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: acayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo. [1100] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: sekkha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti. [1101] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: araha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhati. Sahajatadhipati: apacayagami adhipati cittasamutthananam rupanam .pe. [1102] Apacayagami dhammo apacayagamissa ca nevacayagami- napacayagamissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page349.

Apacayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1103] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: araha phalam garum katva paccavekkhati nibbanam garum katva paccavekkhati nibbanam phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: nevacayagaminapacayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [1104] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: sekkha phalam garum katva paccavekkhanti nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum garum katva assadeti vatthum ... nevacayagaminapacayagami khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi .... [1105] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati: nibbanam maggassa adhipatipaccayena paccayo .pe. Paccayo. [1106] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima acayagami khandha pacchimanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page350.

Pacchimanam acayagaminam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa anantarapaccayena paccayo. [1107] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa ... Gotrabhu maggassa vodanam maggassa anantarapaccayena paccayo. [1108] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa anantarapaccayena paccayo acayagami khandha vutthanassa anantarapaccayena paccayo sekkhanam anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanakusalam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1109] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa anantarapaccayena paccayo maggo phalassa anantarapaccayena paccayo. [1110] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima nevacayagaminapacayagami khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam bhavangam avajjanaya kiriyam vutthanassa arahato anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa nevasanna- nasannayatanakiriyam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo. [1111] Nevacayagaminapacayagami dhammoacayagamissadhammassa ... Avajjana acayagaminam khandhanam anantarapaccayena paccayo. [1112] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa samanantarapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page351.

Paccayena paccayo anantarasadisam . sahajatapaccaye paticcavare sahajatasadisa nava panha . annamannapaccaye paticcavare annamannasadisam tini . nissayapaccaye paccayavare nissayasadisam . Cattaripi hi visum ghatana natthi. Terasa panha. [1113] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: acayagamim saddham upanissaya danam deti silam ... uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Abhinnam ... Samapattim uppadeti manam jappeti ditthim ganhati acayagamim silam ... sutam cagam pannam ragam dosam moham manam ditthim ... patthanam upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Abhinnam ... Samapattim ... panam hanati sangham bhindati acayagami saddha ... Panna rago ... patthana acayagamiya saddhaya pannaya ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa upanissayapaccayena paccayo .pe. nevasanna- nasannayatanassa parikammam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo pathamam jhanam dutiyassa jhanassa .pe. Akincannayatanam nevasannanasannayatanassa upanissayapaccayena paccayo. [1114] Acayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page352.

Paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: pathamassa maggassa parikammam pathamassa maggassa catutthassa maggassa parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1115] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: acayagamim saddham upanissaya attanam atapeti paritapeti pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti acayagamim silam ... pannam ragam ... patthanam upanissaya attanam atapeti paritapeti pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti acayagami saddha ... panna rago ... Patthana kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo kusalakusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena paccayo. [1116] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1117] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa ... Arammanupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: sekkha maggam upanissaya anuppannam samapattim uppadenti uppannam samapajjanti sankhare aniccato dukkhato anattato vipassanti maggo sekkhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page353.

Atthapatisambhidaya dhammapatisambhidaya niruttipatisambhidaya patibhanapatisambhidaya thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo. [1118] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa ... arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . Pakatupanissayo: araha maggam upanissaya anuppannam kiriyasamapattim uppadeti uppannam samapajjati ... Thanathanakosallassa upanissayapaccayena paccayo maggo phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [1119] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham upanissaya attanam atapeti paritapeti pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti kayikam dukkham ... utum ... Bhojanam ... Senasanam upanissaya attanam atapeti paritapeti kayikam sukham ... Kayikam dukkham ... Utu ... Bhojanam ... senasanam kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo araha kayikam sukham upanissaya anuppannam kiriyasamapattim .pe. vipassati kayikam dukkham ... utum ... Bhojanam ... Senasanam upanissaya .pe. Vipassati. [1120] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page354.

Pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti panam hanati sangham bhindati kayikam dukkham ... Utum bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti ... Sangham bhindati kayikam sukham ... senasanam acayagamiya saddhaya pannaya ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo. [1121] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: kayikam sukham upanissaya maggam uppadeti kayikam dukkham ... senasanam upanissaya maggam uppadeti kayikam sukham ... kayikam dukkham ... Senasanam maggassa upanissayapaccayena paccayo. [1122] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: araha cakkhum ... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . vatthu purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevacayagaminapacayagaminam khandhanam purejatapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page355.

[1123] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum ... Vatthum aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati . vatthupurejatam: vatthu acayagaminam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1124] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: vatthu apacayagaminam khandhanam purejatapaccayena paccayo. [1125] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: acayagami khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1126] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: acayagami khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [1127] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo. Pacchajata: nevacayagaminapacayagami khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page356.

[1128] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima acayagami khandha pacchimanam pacchimanam acayagaminam khandhanam asevanapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo. [1129] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa asevanapaccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo. [1130] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa ... purima purima nevacayagaminapacayagami khandha pacchimanam pacchimanam nevacayagaminapacayagaminam khandhanam asevanapaccayena paccayo. [1131] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa kammapaccayena paccayo acayagami cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1132] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: acayagami cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika: acayagami cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [1133] Acayagami dhammo acayagamissa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page357.

Nevacayagaminapacayagamissa ca dhammassa ... acayagami cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1134] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa kammapaccayena paccayo apacayagami cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1135] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika . sahajata: apacayagami cetana cittasamutthananam rupanam . nanakhanika: apacayagami cetana vipakanam khandhanam kammapaccayena paccayo. [1136] Apacayagami dhammo apacayagamissa ca nevacayagami- napacayagamissa ca dhammassa kammapaccayena paccayo apacayagami cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo. [1137] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa kammapaccayena paccayo nevacayagaminapacayagami cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo patisandhikkhane nevacayagaminapacayagami cetana sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo. [1138] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa vipakapaccayena paccayo vipako nevacayagaminapacayagami

--------------------------------------------------------------------------------------------- page358.

Eko khandho tinnannam khandhanam patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo. [1139] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo. [1140] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: acayagami khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo. Pacchajata: acayagami khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1141] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: apacayagami khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: apacayagami khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [1142] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . Sahajata: nevacayagaminapacayagami khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane nevacayagami- napacayagami khandha katattarupanam vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page359.

Paccayo khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: cakkhayatanam ... kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevacayagaminapacayagaminam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: nevacayagaminapacayagami khandha purejatassa imassa kayassa. [1143] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu acayagaminam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1144] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu apacayagaminam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo. [1145] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo acayagami eko khandho tinnannam khandhanam. [1146] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: acayagami khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . Pacchajata: acayagami khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo. [1147] Acayagami dhammo acayagamissa ca nevacayagami- napacayagamissa ca dhammassa atthipaccayena paccayo acayagami eko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page360.

Khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... Apacayagami dhammo ... Tini. Acayagaminayena katabbam. [1148] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato: nevacayagaminapacayagami eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa atthipaccayena paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo ekam mahabhutam ... Bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam .... {1148.1} Purejatam: araha cakkhum ... Vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nevacayagaminapacayagaminam khandhanam atthipaccayena paccayo. Pacchajata: nevacayagaminapacayagami khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa rupajivitindriyam katattarupanam. [1149] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum

--------------------------------------------------------------------------------------------- page361.

Aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago ... Domanassam uppajjati sotam ... Vatthum aniccato ... Vipassanti assadenti abhinandanti tam arabbha rago ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya saddam sunati vatthu acayagaminam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1150] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo . purejatam: vatthu apacayagaminam khandhanam atthipaccayena paccayo. [1151] Acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma acayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . Sahajato: acayagami eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha .... [1152] Acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma nevacayagaminapacayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam aharam indriyam . sahajata: acayagami khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . Pacchajata: acayagami khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: acayagami khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo. [1153] Apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page362.

Apacayagamissa dhammassa atthipaccayena paccayo . dve katabba dassitanayena . natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo. [1154] Hetuya satta arammane satta adhipatiya dasa anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye satta jhane satta magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya cha vigate cha avigate terasa. Anulomam. [1155] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo .pe. sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1156] Acayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. [1157] Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page363.

[1158] Acayagami dhammo acayagamissa ca nevacayagami- napacayagamissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1159] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1160] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1161] Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo. [1162] Apacayagami dhammo apacayagamissa ca nevacayagamina- pacayagamissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo. [1163] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1164] Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1165] Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page364.

Upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo. [1166] Acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma acayagamissa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1167] Acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma nevacayagaminapacayagamissa dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1168] Apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma apacayagamissa dhammassa ... Sahajatam purejatam. [1169] Apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma nevacayagaminapacayagamissa dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam indriyam. [1170] Nahetuya pannarasa naarammane naadhipatiya naanantare nasamanantare pannarasa nasahajate ekadasa naannamanne ekadasa nanissaye ekadasa naupanissaye cuddasa napurejate terasa napacchajate pannarasa naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge pannarasa nasampayutte ekadasa navippayutte nava noatthiya nava nonatthiya pannarasa novigate pannarasa noavigate nava. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1171] Hetupaccaya naarammane satta ... Naadhipatiya naanantare

--------------------------------------------------------------------------------------------- page365.

Nasamanantare satta naannamanne tini naupanissaye satta napurejate napacchajate naasevane nakamme navipake naahare naindriye najhane namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1172] Nahetupaccaya arammane satta ... adhipatiya dasa anantare cha samanantare cha sahajate nava annamanne tini nissaye terasa upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme satta vipake ekam ahare satta indriye jhane magge satta sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya cha vigate cha avigate terasa. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Acayagamittikam dasamam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 343-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6734&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6734&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1084&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1084              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]