ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [1224] Sekkham dhammam samsattho sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya
Sekkham  ekam  khandham  samsattha  tayo khandha dve khandhe ... .
Asekkham  dhammam  samsattho asekkho dhammo ... hetupaccaya asekkham
ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe .... Nevasekkhanasekkham
dhammam  samsattho  nevasekkhanasekkho  dhammo  ...  hetupaccaya
nevasekkhanasekkham ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane ....
   [1225]  Sekkham  dhammam  samsattho  sekkho  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  adhipatipaccaya  .  sankhittam  .  purejatapaccaya
asevanapaccaya dve katabba .pe. Avigatapaccaya.
   [1226]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
anantare  samanantare  sahajate  annamanne  nissaye  upanissaye
purejate tini asevane dve kamme tini. Sankhittam. Avigate tini.
Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1227] Nevasekkhanasekkham dhammam samsattho nevasekkhanasekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  nevasekkhanasekkham ekam
khandham  samsattha  tayo khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane
vicikicchasahagate  addhaccasahagate  khandhe  samsattho  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   [1228]  Sekkham  dhammam  samsattho  sekkho  dhammo uppajjati
Naadhipatipaccaya sekkhe khandhe samsattho sekkho adhipati. Asekkham dhammam
samsattho  asekkho  dhammo ... asekkhe khandhe samsattho asekkho
adhipati  .  nevasekkhanasekkham  dhammam samsattho nevasekkhanasekkho
dhammo ... Naadhipatipaccaya paripunnam ekam.
   [1229]  Sekkham  dhammam  samsattho  sekkho  dhammo uppajjati
napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya
dve  katabba  . navipakapaccaya dve katabba . najhanapaccaya
namaggapaccaya navippayuttapaccaya.
   [1230]  Nahetuya  ekam  naadhipatiya  tini napurejate tini
napacchajate  tini  naasevane  tini nakamme dve navipake dve
najhane ekam namagge ekam navippayutte tini. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1231]  Hetupaccaya  naadhipatiya tini ... napurejate tini
napacchajate  naasevane  tini  nakamme  dve  navipake  dve
navippayutte tini. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1232] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare
sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme
vipake  ahare  indriye  jhane  magge sampayutte vippayutte
Atthiya natthiya vigate avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Samsatthavaro.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 379-382. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7444&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7444&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1224&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=24              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1224              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]