ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              paccayavāro
   [261] Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ  mahābhūtaṃ ... paṭiccasadisaṃ . rūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā arūpino khandhā paṭisandhi .
Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
vatthuṃ  paccayā  arūpino  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhi  .  evaṃ  avasesā  pañhā  pavatti  paṭisandhi
vibhajjitabbā.
   [262] Rūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ   paccayā
kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  arūpino  khandhā  paṭisandhi  .  arūpiṃ
dhammaṃ  paccayā  arūpī  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  arūpiṃ
ekaṃ khandhaṃ ... dve khandhe ... paṭisandhi . rūpiṃ ca arūpiṃ ca dhammaṃ
paccayā  arūpī  dhammo  uppajjati ārammaṇapaccayā: cakkhuviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ...  kāyaviññāṇasahagataṃ  ... arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe .... Saṅkhittaṃ.
   [263]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe  cha
Nissaye  nava  upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  tīṇi
kamme  nava  . saṅkhittaṃ . magge nava sampayutte tīṇi vippayutte
nava atthiyā nava natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [264] Rūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ekaṃ mahābhūtaṃ ... asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... . rūpiṃ dhammaṃ
paccayā  arūpī  dhammo  uppajjati nahetupaccayā: cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā  arūpino  khandhā  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  rūpiṃ  dhammaṃ  paccayā
rūpī  ca  arūpī ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā: pavatti paṭisandhi
kātabbā . arūpiṃ dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā:
ahetukaṃ  arūpiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...  paṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato
moho.
   {264.1} Arūpiṃ dhammaṃ paccayā rūpī dhammo uppajjati nahetupaccayā:
arūpino  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhi  .  arūpiṃ
dhammaṃ  paccayā  rūpī  ca arūpī ca dhammā uppajjanti nahetupaccayā:
arūpiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhi  .  rūpiñca  arūpiñca  dhammaṃ
paccayā   rūpī   dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  arūpino
Khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   {264.2} Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā arūpī dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhāyatanañca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe ... kāyaviññāṇasahagataṃ ...
Arūpiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   {264.3} Rūpiñca arūpiñca dhammaṃ paccayā rūpī ca arūpī ca dhammā
uppajjanti  nahetupaccayā:  arūpiṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paccayā
ahetukā tayo khandhā dve khandhe ... Arūpino khandhe ca mahābhūte ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhi.
   [265]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane nava nakamme
cattāri  navipāke  nava  naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
cattāri  namagge nava nasampayutte tīṇi navippayutte dve nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [266]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi  .  saṅkhittaṃ sabbe
kātabbā  .  ...  nakamme  tīṇi navipāke nava nasampayutte tīṇi
Navippayutte ekaṃ nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [267]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi  sabbe  kātabbā
... Jhāne nava magge tīṇi saṅkhittaṃ ... Avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Nissayavāropi paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 144-147. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2908              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2908              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=261&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=261              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]