ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Āsavasāsavadukaṃ
             paṭiccavāro
   [403]  Āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ paṭicca āsavocevasāsavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kāmāsavaṃ  paṭicca  diṭṭhāsavo
avijjāsavo   cakkaṃ  bandhitabbaṃ  bhavāsavaṃ  paṭicca  avijjāsavo
cakkaṃ  bandhitabbaṃ diṭṭhāsavaṃ paṭicca avijjāsavo . āsavañcevasāsavañca
dhammaṃ   paṭicca   sāsavocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati
Hetupaccayā:  āsave  paṭicca  sampayuttakā  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  .  āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavocevasāsavoca
sāsavocevanocaāsavo  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: kāmāsavaṃ
paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  bhavāsavaṃ  ...  cakkaṃ  bandhitabbaṃ  .  sāsavañcevanocaāsavaṃ
dhammaṃ   paṭicca   sāsavocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  sāsavañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   {403.1} Sāsavañcevanocaāsavaṃ dhammaṃ paṭicca āsavocevasāsavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: sāsavecevanocaāsave khandhe paṭicca
āsavā  .  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca āsavocevasāsavoca
sāsavocevanocaāsavo   ca   dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
sāsavañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā āsavā ca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  . āsavañcevasāsavañca
sāsavañcevanocaāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavocevasāsavoca  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kāmāsavañca  sampayuttake ca khandhe paṭicca
diṭṭhāsavo avijjāsavo evaṃ cakkaṃ bandhitabbaṃ.
   {403.2} Āsavañcevasāsavañca sāsavañcevanocaāsavañca dhammaṃ paṭicca
sāsavocevanocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: sāsavañcevanocaāsavaṃ ekaṃ
Khandhañca  āsave  ca  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ...  . āsavañcevasāsavañca āsavañcevanocaāsavañca
dhammaṃ  paṭicca  āsavocevasāsavoca  sāsavocevanocaāsavo ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  sāsavañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhañca
kāmāsavañca paṭicca tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Cakkaṃ. Saṅkhittaṃ.
    Evaṃ paṭiccavāropi sahajātavāropi paccayavāropi
    nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi sampayuttavāropi
    yathā āsavadukaṃ evaṃ kātabbaṃ ninnānaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 230-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4679              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4679              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=403&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=403              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]