ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

   [404]  Āsavocevasāsavoca  dhammo  āsavassacevasāsavassaca
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo: purimā purimā āsavā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  āsavānaṃ  anantarapaccayena paccayo . āsavocevasāsavoca
dhammo   sāsavassacevanocaāsavassa   dhammassa   anantarapaccayena
paccayo:  purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sāsavānañceva-
nocaāsavānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo  āsavā
vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo  . āsavocevasāsavoca dhammo
Āsavassacevasāsavassaca   sāsavassacevanocaāsavassa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: purimā purimā āsavā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {404.1} Sāsavocevanocaāsavo dhammo sāsavassacevanocaāsavassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimā purimā sāsavācevanocaāsavā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sāsavānañcevanocaāsavānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa
āvajjanā   sāsavānañcevanocaāsavānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  sāsavocevanocaāsavo  dhammo  āsavassacevasāsavassaca
dhammassa     anantarapaccayena     paccayo:     purimā
purimā  sāsavācevanocaāsavā  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ āsavānaṃ
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  āsavānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   {404.2}  Sāsavocevanocaāsavo dhammo āsavassacevasāsavassaca
sāsavassacevanocaāsavassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:
purimā  purimā  sāsavācevanocaāsavā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
āsavānaṃ   sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo
āvajjanā  āsavānaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  āsavocevasāsavoca  sāsavocevanocaāsavo  ca dhammā
āsavassacevasāsavassaca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  āsavā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  pacchimānaṃ pacchimānaṃ
Āsavānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {404.3} Āsavocevasāsavoca sāsavocevanocaāsavo ca dhammā
sāsavassacevanocaāsavassa   dhammassa   anantarapaccayena   paccayo:
purimā purimā āsavā ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
sāsavānañcevanocaāsavānaṃ   khandhānaṃ   anantarapaccayena   paccayo
āsavā  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo  .  āsavocevasāsavoca  sāsavocevanocaāsavo  ca dhammā
āsavassacevasāsavassaca   sāsavassacevanocaāsavassa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  āsavā ca sampayuttakā
ca  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  āsavānaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   {404.4} Evaṃ sabbaṃ vitthāretabbaṃ. Āsavadukepi anantaraṃ imassa
sadisaṃ kātabbaṃ . āvajjanāpi vuṭṭhānampi evaṃ samuddiṭṭhaṃ . saṅkhittaṃ
sabbaṃ paripuṇṇaṃ āsavadukasadisaṃ kātabbaṃ ninnānaṃ.
          Āsavasāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------------
          Āsavaāsavasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [405]   Āsavañcevaāsavasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca  dhammo  uppajjati hetupaccayā: kāmāsavaṃ
paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  cakkaṃ  bandhitabbaṃ  bhavāsavaṃ  paṭicca
Avijjāsavo   cakkaṃ   diṭṭhāsavaṃ   paṭicca   avijjāsavo  .
Āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavasampayuttocevanocaāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsave  paṭicca  sampayuttakā
khandhā   .   āsavañcevaāsavasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca  āsavasampayuttocevanocaāsavo  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  āsavasampayuttaṃ kāmāsavaṃ paṭicca diṭṭhāsavo
avijjāsavo sampayuttakā ca khandhā sabbaṃ cakkaṃ.
   {405.1}   Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca
āsavasampayuttocevanocaāsavo   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve
khandhe  ...  .  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavocevaāsavasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
āsavasampayuttecevanocaāsave   khandhe   paṭicca   āsavā  .
Āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca  āsavocevaāsava-
sampayuttoca    āsavasampayuttocevanocaāsavo   ca   dhammā
uppajjanti     hetupaccayā:     āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā āsavā ca dve khandhe ....
   {405.2}  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  āsavasampayuttañceva-
nocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   āsavocevaāsavasampayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   kāmāsavañca   sampayuttake
ca  khandhe  paṭicca  diṭṭhāsavo  avijjāsavo  sabbaṃ  cakkaṃ .
Āsavañcevaāsavasampayuttañca   āsavasampayuttañcevanocaāsavañca  dhammaṃ
paṭicca  āsavasampayuttocevanocaāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ   ekaṃ   khandhañca   āsave   ca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {405.3}  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  āsavasampayuttañceva-
nocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   āsavocevaāsavasampayuttoca
āsavasampayuttocevanocaāsavo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  ekaṃ  khandhañca  kāmāsavañca  paṭicca
tayo khandhā diṭṭhāsavo avijjāsavo dve khandhe ... Cakkaṃ. Evaṃ sabbe
paccayā kātabbā.
   [406] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava.
Saṅkhittaṃ. Kamme nava vipākaṃ natthi āhāre nava avigate nava.
   [407]  Āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca āsavoceva-
āsavasampayuttoca  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  nahetumūlakaṃ
natthi. Napurejātapaccayā: napacchājātapaccayā:. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 232-236. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4719              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4719              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=405&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=405              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com