ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [409]  Asavocevaasavasampayuttoca dhammo asavassacevaasava-
sampayuttassaca   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:  tini  .
Asavasampayuttocevanocaasavo  dhammo asavasampayuttassacevanocaasavassa
dhammassa   hetupaccayena  paccayo:  asavasampayuttacevanocaasava
hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [410]  Asavocevaasavasampayuttoca dhammo asavassacevaasava-
sampayuttassaca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  tini .
Asavasampayuttocevanocaasavo  dhammo asavasampayuttassacevanocaasavassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  asavasampayuttecevanocaasave
khandhe    arabbha    asavasampayuttacevanocaasava   khandha
uppajjanti    .    asavasampayuttocevanocaasavo    dhammo
asavassacevaasavasampayuttassaca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
asavasampayuttecevanocaasave khandhe arabbha asava uppajjanti.
   {410.1}  Asavasampayuttocevanocaasavo dhammo asavassaceva-
asavasampayuttassaca    asavasampayuttassacevanocaasavassa    ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  asavasampayuttecevanocaasave
khandhe arabbha asava ca asavasampayuttaka ca khandha uppajjanti.
Asavocevaasavasampayuttoca  asavasampayuttocevanocaasavo  ca dhamma
asavassacevaasavasampayuttassaca    dhammassa    arammanapaccayena
Paccayo: tini.
   {410.2}  Adhipatipaccaya  arammanasadisa  garukarammana .
Anantarapaccaya  arammanasadisayeva  purima  purimati  katabba .
Samanantarapaccaya   sahajatapaccaya   annamannapaccaya  nissayapaccaya
upanissayapaccaya  arammanasadisayeva  vibhajana  natthi  tini  upanissayam
sabbam katabbam.
   [411] Asavasampayuttocevanocaasavo dhammo asavasampayuttassaceva-
nocaasavassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo: tini aharapaccayena
paccayo:  tini  indriyapaccayena  paccayo:  jhanapaccayena  paccayo:
maggapaccayena  paccayo:  nava  sampayuttapaccayena  paccayo:  nava
atthipaccayena  paccayo:  natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo: nava.
   [412]  Hetuya  cattari  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme
nava  ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  nava
sampayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate  nava
avigate nava.
   [413]  Asavocevaasavasampayuttoca dhammo asavassacevaasava-
sampayuttassaca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: sahajatapaccayena
Paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: . asavocevaasavasampayuttoca
dhammo      asavasampayuttassacevanocaasavassa      dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:    .    asavocevaasavasampayuttoca    dhammo
asavassacevaasavasampayuttassaca asavasampayuttassacevanocaasavassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {413.1}  Asavasampayuttocevanocaasavo  dhammo  asava-
sampayuttassacevanocaasavassa     dhammassa    arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:    .    asavasampayuttocevanocaasavo    dhammo
asavassacevaasavasampayuttassaca    dhammassa    arammanapaccayena
paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {413.2}  Asavasampayuttocevanocaasavo dhammo asavassaceva-
asavasampayuttassaca  asavasampayuttassacevanocaasavassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   asavocevaasavasampayuttoca
asavasampayuttocevanocaasavo ca dhamma asavassacevaasavasampayuttassaca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   asavocevaasavasampayuttoca
asavasampayuttocevanocaasavo ca dhamma asavasampayuttassacevanocaasavassa
Dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   asavocevaasavasampayuttoca
asavasampayuttocevanocaasavo   ca   dhamma  asavassacevaasava-
sampayuttassa  ca  asavasampayuttassacevanocaasavassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [414]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [415]  Hetupaccaya  naarammane  cattari  sankhittam  ...
Nasamanantare  cattari  naupanissaye  cattari  namagge  cattari
navippayutte cattari nonatthiya cattari novigate cattari.
   [416] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava anulomapadani
ganetabbani ... Avigate nava.
        Asavaasavasampayuttadukam nitthitam.
              ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 237-240. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4808&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4808&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=409&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=409              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]