ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

   [566]  Ganthocevaganthaniyoca  dhammo  ganthassacevaganthaniyassaca
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ganthe  ārabbha  ganthā
uppajjanti  .  mūlaṃ pucchitabbaṃ ganthe ārabbha ganthaniyācevanocaganthā
khandhā   uppajjanti   .  mūlaṃ  pucchitabbaṃ  ganthe  ārabbha
ganthā ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {566.1} Ganthaniyocevanocagantho dhammo ganthaniyassacevanocaganthassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ...
Taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... Jhānaṃ ... Ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti
vodānaṃ  paccavekkhanti  pahīne  kilese  ...  vikkhambhite kilese
paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Ganthaniyecevanocaganthe  khandhe  aniccato  ...  domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti .
Sabbaṃ vitthāretabbaṃ. Āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {566.2}  Ganthaniyocevanocagantho dhammo ganthassacevaganthaniyassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ katvā
taṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ...
Vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Ganthaniyecevanocaganthe
khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ...
Domanassaṃ  uppajjati  .  ganthaniyocevanocagantho dhammo ganthassaceva-
ganthaniyassaca  ganthaniyassacevanocaganthassa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Ganthaniyecevanocaganthe
khandhe  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha ganthā ca sampayuttakā ca
khandhā  uppajjanti  .  evaṃ  itarepi tīṇi vitthāretabbā ārabbha
kātabbā.
   Imamhi  duke  lokuttaraṃ  natthi  ganthadukasadisaṃ  ninnānākaraṇaṃ
ganthaniyanti niyāmetabbaṃ. Magge nava pañhā kātabbā.
          Ganthaganthaniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------
          Ganthaganthasampayuttadukaṃ
              paṭiccavāro
   [567]  Ganthañcevaganthasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  ganthoceva-
ganthasampayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ
kāyaganthaṃ  paṭicca  abhijjhā  kāyagantho  abhijjhā  kāyaganthaṃ  paṭicca
sīlabbataparāmāso  kāyagantho  idaṃsaccābhinivesaṃ  kāyaganthaṃ  paṭicca
abhijjhā  kāyagantho  abhijjhā  kāyaganthaṃ  paṭicca  idaṃsaccābhiniveso
kāyagantho.
   {567.1}   Ganthañcevaganthasampayuttañca   dhammaṃ   paṭicca
ganthasampayuttocevanocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ganthe
paṭicca  sampayuttakā khandhā . ganthañcevaganthasampayuttañca dhammaṃ paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthaṃ paṭicca abhijjhā
kāyagantho sampayuttakā ca khandhā cakkaṃ.
   {567.2}   Ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca
ganthasampayuttocevanocagantho   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  ...  .  ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
ganthasampayuttecevanocaganthe khandhe paṭicca ganthā.
   {567.3}   Ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā ganthā ca dve khandhe .... Ganthañcevaganthasampayuttañca
ganthasampayuttañcevanocaganthañca  dhammaṃ  paṭicca  ganthocevaganthasampayuttoca
dhammo uppajjati hetupaccayā: ganthe ca sampayuttake ca khandhe paṭicca ganthā.
   {567.4}   Ganthañcevaganthasampayuttañca   ganthasampayuttañceva-
nocaganthañca    dhammaṃ   paṭicca   ganthasampayuttocevanocagantho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ
ekaṃ khandhañca ganthe ca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... .
Ganthañcevaganthasampayuttañca    ganthasampayuttañcevanocaganthañca   dhammaṃ
paṭicca  ganthocevaganthasampayuttoca  ganthasampayuttocevanocagantho  ca
dhammā   uppajjanti   hetupaccayā:   ganthasampayuttañcevanocaganthaṃ
Ekaṃ  khandhañca  sīlabbataparāmāsaṃ  kāyaganthañca  paṭicca  tayo khandhā
abhijjhā kāyagantho ca dve khandhe ... Cakkaṃ bandhitabbaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [568]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  sabbattha  nava
kamme nava āhāre nava avigate nava.
   [569]    Ganthañcevaganthasampayuttañca    dhammaṃ   paṭicca
ganthocevaganthasampayuttoca dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:. Saṅkhittaṃ.
         Idha nahetupaccayo natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 339-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=6924              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=6924              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=567&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=73              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=567              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com