ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [728]  Parāmaṭṭhocevanocaparāmāso  dhammo  parāmaṭṭhassaceva-
nocaparāmāsassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  parāmaṭṭhāceva-
nocaparāmāsā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena paccayo paṭisandhi . parāmaṭṭhocevanocaparāmāso
dhammo   parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:   parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā   hetū   parāmāsassa
hetupaccayena  paccayo  .  parāmaṭṭhocevanocaparāmāso  dhammo
parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca   parāmaṭṭhassacevanocaparāmāsassa   ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  parāmāsassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [729] Parāmāsocevaparāmaṭṭhoca dhammo parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca
Dhammassa    ārammaṇapaccayena   paccayo:   tīṇi   ārabbha
kātabbā   parāmāsadukasadisā   .   parāmaṭṭhocevanocaparāmāso
dhammo  parāmaṭṭhassacevanocaparāmāsassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  vicikicchā  uddhaccaṃ
domanassaṃ uppajjati pubbe ... Jhānā ... Ariyā gotrabhuṃ paccavekkhanti
vodānaṃ   paccavekkhanti   pahīne  kilese  ...  vikkhambhite
kilese ... Pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Parāmaṭṭhecevanocaparāmāse
khandhe  aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ
passati yāva āvajjanāya sabbaṃ kātabbaṃ.
   {729.1}  Parāmaṭṭhocevanocaparāmāso dhammo parāmāsassaceva-
parāmaṭṭhassaca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Parāmaṭṭheceva-
nocaparāmāse khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha diṭṭhi ....
Parāmaṭṭhocevanocaparāmāso   dhammo   parāmāsassacevaparāmaṭṭhassaca
parāmaṭṭhassacevanocaparāmāsassa   ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ...
Cakkhuṃ  ... vatthuṃ ... parāmaṭṭhecevanocaparāmāse khandhe aniccato
...  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  parāmāso
ca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  .  evaṃ  itarepi tīṇi
ārabbha   kātabbā   .   imaṃ  dukaṃ  parāmāsadukasadisaṃ  .
Lokuttaraṃ yamhi na labbhati tamhi na kātabbaṃ.
         Parāmāsaparāmaṭṭhadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 426-428. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=8675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=8675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=728&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=101              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=728              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]