ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [161] Cittasamutthanam  dhammam  paccaya  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  paticcasadisa  .  nocittasamutthanam
dhammam  paccaya  nocittasamutthano  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
vatthum  paccaya  cittam  patisandhikkhane paticcasadisa . nocittasamutthanam
dhammam  paccaya  cittasamutthano  dhammo uppajjati hetupaccaya: cittam
paccaya  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca rupam vatthum paccaya
cittasamutthana  khandha  patisandhikkhane  dvepi katabba . nocitta-
samutthanam  dhammam  paccaya cittasamutthano  ca  nocittasamutthano ca
dhamma  uppajjanti hetupaccaya: vatthum paccaya cittam sampayuttaka ca
khandha patisandhikkhane dve paticcasadisa.
   {161.1}  Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam paccaya
cittasamutthano   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  cittasamutthanam
ekam  khandhanca  cittanca  paccaya dve  khandha dve khandhe ...
Cittasamutthanam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya dve khandha dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  dvepi paticcasadisa . cittasamutthananca
nocittasamutthananca   dhammam   paccaya   nocittasamutthano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  cittasamutthane  khandhe ca vatthunca paccaya
Cittam  patisandhikkhane  tinipi katabba paticcasadisa . cittasamutthananca
nocittasamutthananca  dhammam paccaya cittasamutthano ca nocittasamutthano
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: cittasamutthanam ekam khandhanca vatthunca
paccaya dve khandha cittanca dve khandhe ... Patisandhikkhane dvepi katabba
paticcasadisa.
   [162]  Cittasamutthanam  dhammam paccaya  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  tini  paticcasadisa  .  nocittasamutthanam
dhammam  paccaya  nocittasamutthano  dhammo uppajjati arammanapaccaya:
cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ... vatthum paccaya cittam.
Nocittasamutthanam  dhammam  paccaya  cittasamutthano  dhammo uppajjati
arammanapaccaya:   cakkhuvinnanam   paccaya  sampayuttaka  khandha
kayavinnanam  ...  cittam paccaya sampayuttaka  khandha vatthum paccaya
cittasamutthana khandha patisandhikkhane dvepi.
   {162.1} Nocittasamutthanam dhammam paccaya cittasamutthano ca nocitta-
samutthano ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam  sampayuttaka  ca  khandha  kayayatanam ... Vatthum paccaya
cittam sampayuttaka ca  khandha  patisandhi . cittasamutthananca nocitta-
samutthananca dhammam paccaya cittasamutthano dhammo uppajjati arammana-
paccaya: cittasamutthanam ekam khandhanca cittanca paccaya dve khandha dve
Khandhe ... cittasamutthanam ekam khandhanca vatthunca paccaya dve khandha dve
khandhe ... Patisandhikkhane dvepi katabba.
   {162.2}  Cittasamutthananca  nocittasamutthananca  dhammam paccaya
nocittasamutthano  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  cakkhuvinnana-
sahagate  khandhe ca cakkhayatananca paccaya cakkhuvinnanam kayavinnana-
sahagate ... Cittasamutthane khandhe ca vatthunca paccaya cittam patisandhikkhane
.pe. cittasamutthananca nocittasamutthananca dhammam paccaya cittasamutthano
ca nocittasamutthano ca dhamma uppajjanti arammanapaccaya: cakkhuvinnana-
sahagatam ekam khandhanca cakkhayatananca paccaya dve khandha cakkhuvinnananca
dve khandhe ... Kayavinnanasahagatam ... Cittasamutthanam ekam khandhanca vatthunca
paccaya dve khandha cittanca dve khandhe ... Patisandhi sankhittam.
   [163] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava avigate
nava.
   [164] Cittasamutthanam  dhammam  paccaya  cittasamutthano  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  sabbe navapi panha katabba paticcavara-
sadisa pancavinnanampi katabbam tiniyeva moho.
   [165]  Nahetuya  nava  naarammane  cha  naadhipatiya  nava
naanantare  cha  nasamanantare  cha  naannamanne  cha  naupanissaye
cha  napurejate  nava  napacchajate  nava naasevane nava nakamme
Cattari  navipake  nava  naahare  ekam  naindriye  ekam
najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  cha  navippayutte  cha
nonatthiya  cha  novigate  cha  .  evam  itare  dve  gananapi
nissayavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 91-94. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=1822&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=1822&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=161&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=18              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=184              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com