ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Upadanadukam
             paticcavaro
   [390] Upadanam  dhammam  paticca  upadano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  ditthupadanam  paticca  kamupadanam  kamupadanam paticca
Ditthupadanam   silabbatupadanam  paticca  kamupadanam  kamupadanam
paticca   silabbatupadanam   attavadupadanam  paticca  kamupadanam
kamupadanam  paticca  attavadupadanam  .  upadanam  dhammam  paticca
noupadano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  upadane  paticca
sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam.
   {390.1} Upadanam dhammam paticca upadano ca noupadano ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  ditthupadanam  paticca  kamupadanam
sampayuttaka ca khandha cittasamutthananca rupam kamupadanam .... Sabbam
cakkam katabbam .  noupadanam  dhammam  paticca  noupadano dhammo
uppajjati  hetupaccaya: noupadanam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ...  patisandhikkhane  noupadanam
ekam  khandham  paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Khandhe
paticca vatthu vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam ... Mahabhute paticca
cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {390.2} Noupadanam dhammam paticca upadano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  noupadane khandhe paticca upadana . noupadanam
dhammam paticca  upadano  ca  noupadano  ca  dhamma uppajjanti
hetupaccaya: noupadanam ekam khandham paticca tayo khandha upadana
ca cittasamutthanam rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam  .  upadananca  noupadananca  dhammam  paticca  upadano
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ditthupadananca  sampayuttake  ca
khandhe paticca kamupadanam. Sabbam cakkam katabbam.
   {390.3} Upadananca noupadananca dhammam paticca noupadano
dhammo uppajjati hetupaccaya: noupadanam ekam khandhanca upadananca
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Upadananca
noupadananca  mahabhute  ca  paticca cittasamutthanam rupam upadananca
vatthunca  paticca  noupadana khandha . upadananca noupadananca
dhammam paticca upadano ca noupadano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
noupadanam  ekam  khandhanca  ditthupadananca  paticca  tayo  khandha
kamupadananca cittasamutthanam rupam dve khandhe .... Cakkam katabbam.
   [391] Upadanam  dhammam  paticca  upadano dhammo uppajjati
arammanapaccaya: navapi panha katabba rupam chaddetabbam.
   [392] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava
vipake ekam avigate nava.
   [393] Noupadanam dhammam paticca noupadano dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  noupadanam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paticca  vatthu vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam ... mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram  ...
Aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...  .pe.  asannasattanam
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho.
   [394]  Upadanam dhammam paticca noupadano dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  upadane  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Noupadanam   dhammam  paticca  noupadano  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya:  noupadane  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  noupadane  khandhe  paticca katattarupam khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam yava asannasatta.
Upadananca  noupadananca  dhammam  paticca  noupadano  dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya:  upadane  ca sampayuttake ca khandhe
paticca  cittasamutthanam rupam upadane ca  mahabhute ca paticca citta-
samutthanam rupam  .  ... naadhipatipaccaya:  naanantarapaccaya: .pe.
Naupanissayapaccaya:.
   [395] Upadanam  dhammam  paticca  upadano  dhammo uppajjati
napurejatapaccaya:  arupe  attavadupadanam  paticca  kamupadanam
kamupadanam  paticca  attavadupadanam .  upadanam  dhammam  paticca
noupadano  dhammo  uppajjati napurejatapaccaya: arupe upadane
paticca  sampayuttaka  khandha  upadane  paticca  cittasamutthanam
rupam. Sankhittam. Navapi panha arupe dve upadana. Sankhittam.
   [396]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare  tini  .pe.  naupanissaye  tini  napurejate  nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  tini  navipake
nava  naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge
ekam  nasampayutte  tini  navippayutte  nava  nonatthiya  tini
novigate tini.
   [397]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
naupanissaye  tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane
nava  nakamme  tini  navipake  nava  nasampayutte  tini navippayutte
nava nonatthiya tini novigate tini.
   [398]  Nahetupaccaya  arammane  ekam sabbattha ekam ...
Magge ekam avigate ekam.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso
    vibhajantena ditthupadanam sahajatam kamupadananti katabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 233-237. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4695&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4695&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=390&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=384              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]