ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [399] Upādānaṃ  dhammaṃ  paccayā upādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  diṭṭhupādānaṃ  paccayā  kāmupādānaṃ  .  tīṇi paṭicca-
sadisā . noupādānaṃ dhammaṃ paccayā noupādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā  citta-
samuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paccayā
Yāva  ajjhattikā  mahābhūtā  vatthuṃ paccayā noupādānā khandhā .
Noupādānaṃ   dhammaṃ   paccayā  upādāno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  noupādāne  khandhe  paccayā  upādānā vatthuṃ
paccayā upādānā.
   {399.1} Noupādānaṃ dhammaṃ paccayā upādāno ca noupādāno
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo khandhā upādānā  ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... Vatthuṃ
paccayā  upādānā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ
paccayā upādānā sampayuttakā ca khandhā.
   {399.2} Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paccayā upādāno
dhammo  uppajjati hetupaccayā: diṭṭhupādānañca sampayuttake ca khandhe
paccayā  kāmupādānaṃ  kāmupādānañca sampayuttake ca khandhe paccayā
diṭṭhupādānaṃ  .  cakkaṃ  kātabbaṃ . diṭṭhupādānañca vatthuñca paccayā
kāmupādānaṃ. Cakkaṃ kātabbaṃ.
   {399.3} Upādānañca noupādānañca dhammaṃ paccayā noupādāno
dhammo uppajjati hetupaccayā: noupādānaṃ ekaṃ khandhañca upādānañca
paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... Cakkaṃ kātabbaṃ.
Upādāne  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādānañca
vatthuñca  paccayā noupādānā khandhā . upādānañca noupādānañca
dhammaṃ paccayā upādāno ca noupādāno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
noupādānaṃ  ekaṃ  khandhañca  diṭṭhupādānañca  paccayā  tayo khandhā
Kāmupādānañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  cakkaṃ  . diṭṭhupādānañca
vatthuñca  paccayā  kāmupādānaṃ  sampayuttakā  ca khandhā . cakkaṃ.
...  Ārammaṇapaccayā:  ārammaṇe  noupādānamūlake  pañcāyatanañca
vatthu ca kātabbā.
   [400] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
vipāke ekaṃ avigate nava.
   [401]  Noupādānaṃ  dhammaṃ  paccayā  noupādāno  dhammo
uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ noupādānaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe   yāva   asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā
cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā  noupādānā  khandhā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [402] Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  napurejāte nava . saṅkhittaṃ.
Nakamme  tīṇi  navipāke  nava  paṭiccasadisaṃ .  novigate  tīṇi .
Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 237-239. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=4772              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=4772              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=399&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=403              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]