ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

          Vippayuttaupādāniyadukaṃ
              paṭiccavāro
   [477]  Upādānavippayuttaṃupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādāna-
vippayuttoupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādāna-
vippayuttaṃupādāniyaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe. ekaṃ mahābhūtaṃ ... Mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ . upādānavippayuttaṃ-
anupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayuttoanupādāniyo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  upādānavippayuttaṃanupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {477.1} Upādānavippayuttaṃanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca upādāna-
vippayuttoupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādāna-
vippayutteanupādāniye khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ. Upādāna-
vippayuttaṃanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayuttoupādāniyo
ca  upādānavippayuttoanupādāniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
Upādānavippayuttaṃanupādāniyaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca    rūpaṃ    .   upādānavippayuttaṃupādāniyañca
upādānavippayuttaṃanupādāniyañca  dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto-
upādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  upādānavippayutte-
anupādāniye khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
   [478] Hetuyā pañca ārammaṇe dve .pe. avigate pañca.
Imaṃ dukaṃ cūḷantaraduke lokiyadukasadisaṃ ninnānākaraṇaṃ.
       Upādānavippayuttaupādāniyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 289-290. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=5824              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=5824              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=477&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=461              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]