ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Saṃsaṭṭhavāro
   [614] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe .... Nadassanenapahātabba-
hetukaṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho   nadassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  nadassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
Saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .pe. Nadassanena-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  saṃsaṭṭhā sampayuttakā
khandhā   .  dassanenapahātabbahetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca
dhammaṃ  saṃsaṭṭho dassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:
vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve
khandhe ....
   [615] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ saṃsaṭṭho dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  tīṇi paṭiccasadisā .
Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  nadassanenapahātabbahetuko
dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā:   nadassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ... . Nadassanena-
pahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:   paṭiccasadisaṃ  .  dassanenapahātabba-
hetukañca  nadassanenapahātabbahetukañca  dhammaṃ  saṃsaṭṭho  dassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: paṭiccasadisaṃ.
            Saṅkhittaṃ.
   [616] Hetuyā cattāri ārammaṇe cha adhipatiyā dve anantare cha
sabbattha cha vipāke ekaṃ avigate cha.
   [617]    Dassanenapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ    saṃsaṭṭho
Nadassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:
vicikicchāsahagate  khandhe  saṃsaṭṭho  vicikicchāsahagato  moho .
Nadassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   saṃsaṭṭho   nadassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nadassanena-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ saṃsaṭṭhā tayo khandhā dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe   uddhaccasahagate  khandhe  saṃsaṭṭho  uddhacca-
sahagato moho.
   [618] Nahetuyā dve naadhipatiyā cha napurejāte cha napacchājāte
cha naāsevane cha nakamme cattāri navipāke cha najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ navippayutte cha.
   [619] Hetupaccayā naadhipatiyā cattāri ... Napurejāte cattāri
.pe. Navippayutte cattāri.
   [620] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... Anantare dve vipāke
ekaṃ avigate dve.
        Sampayuttavāro saṃsaṭṭhavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 363-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7313              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7313              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=614&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=82              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=611              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]