ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Samsatthavaro
   [614] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dassanenapahatabbahetukam
ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe .... Nadassanenapahatabba-
hetukam   dhammam   samsattho   nadassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  nadassanenapahatabbahetukam  ekam  khandham
Samsattha tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane .pe. Nadassanena-
pahatabbahetukam  dhammam  samsattho  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vicikicchasahagatam  moham  samsattha sampayuttaka
khandha   .  dassanenapahatabbahetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca
dhammam  samsattho dassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:
vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca samsattha tayo khandha dve
khandhe ....
   [615] Dassanenapahatabbahetukam dhammam samsattho dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  tini paticcasadisa .
Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  samsattho  nadassanenapahatabbahetuko
dhammo   uppajjati   arammanapaccaya:   nadassanenapahatabbahetukam
ekam  khandham  samsattha tayo khandha dve khandhe ... . Nadassanena-
pahatabbahetukam   dhammam  samsattho  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:   paticcasadisam  .  dassanenapahatabba-
hetukanca  nadassanenapahatabbahetukanca  dhammam  samsattho  dassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati arammanapaccaya: paticcasadisam.
            Sankhittam.
   [616] Hetuya cattari arammane cha adhipatiya dve anantare cha
sabbattha cha vipake ekam avigate cha.
   [617]    Dassanenapahatabbahetukam    dhammam    samsattho
Nadassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya:
vicikicchasahagate  khandhe  samsattho  vicikicchasahagato  moho .
Nadassanenapahatabbahetukam   dhammam   samsattho   nadassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  nadassanena-
pahatabbahetukam ekam khandham samsattha tayo khandha dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane   uddhaccasahagate  khandhe  samsattho  uddhacca-
sahagato moho.
   [618] Nahetuya dve naadhipatiya cha napurejate cha napacchajate
cha naasevane cha nakamme cattari navipake cha najhane ekam namagge
ekam navippayutte cha.
   [619] Hetupaccaya naadhipatiya cattari ... Napurejate cattari
.pe. Navippayutte cattari.
   [620] Nahetupaccaya arammane dve ... Anantare dve vipake
ekam avigate dve.
        Sampayuttavaro samsatthavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 363-365. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7313&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7313&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=614&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=82              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=611              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com