ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

             Sukhasahagatadukaṃ
             paṭiccavāro
   [693]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā: sukhasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe
paṭicca  eko  khandho  paṭisandhi  .  sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasukhasahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sukhasahagate  khandhe
paṭicca  sukhaṃ cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . evaṃ sukhasahagatadukaṃ vitthāretabbaṃ
yathā sappītikadukassa anulomapaṭiccavāro.
   [694] Hetuyā nava ārammaṇe nava .pe. Purejāte cha āsevane
cha kamme nava avigate nava.
   [695]  Sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  sukhasahagataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve khandhā
dve khandhe ... . mūlaṃ ahetuke sukhasahagate khandhe paṭicca sukhañca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  sukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sukhasahagato ca
nasukhasahagato  ca  dhammā uppajjanti nahetupaccayā: ahetukaṃ sukhasahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca dve  khandhā  sukhañca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe  ... . nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  ahetukaṃ  nasukhasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ  dve  khandhe ... ahetukaṃ sukhaṃ
Paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  nasukhasahagataṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ yāva asaññasattā
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  yathā  sappītike  nahetupaccayasadisaṃ
ninnānaṃ sabbatthameva nava pañhā.
   [696] Nahetuyā nava naārammaṇe tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte
nava napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ najhāne cha namagge nava nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   Evaṃ itare dve gaṇanāpi . sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.
Paccayavāre   pavattipi   paṭisandhipi   vitthāretabbā   yathā
sappītikadukapaccayavārapaccanīyepi  pavatte  vatthu  ca vitthāretabbaṃ yathā
sappītikaduke  ekoyeva  moho  .  nissayavāropi  saṃsaṭṭhavāropi
sampayuttavāropi yathā sappītikadukaṃ evaṃ kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 426-427. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8573              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8573              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=693&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=96              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=694              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]