ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Kāmāvacaradukaṃ
             paṭiccavāro
   [722]  Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: kāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ paṭisandhi ... Ekaṃ mahābhūtaṃ .... Saṅkhittaṃ. Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca
nakāmāvacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca  nakāmāvacarā khandhā . kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro
ca  nakāmāvacaro  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca nakāmāvacarā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   {722.1} Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  ... . nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nakāmāvacare  khandhe  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nakāmāvacare  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ .
Nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā: nakāmāvacaraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe .... Kāmāvacarañca
nakāmāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca  kāmāvacaro  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā: nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nakāmāvacare  khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   {722.2}   Kāmāvacarañca  nakāmāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca
nakāmāvacaro   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  paṭisandhikkhaṇe
nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  ...  .  kāmāvacarañca  nakāmāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca
kāmāvacaro  ca  nakāmāvacaro  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
paṭisandhikkhaṇe  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo
khandhā  dve  khandhe  nakāmāvacare khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
kaṭattārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [723]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā pañca
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  nava aññamaññe
cha nissaye nava upanissaye cattāri purejāte dve āsevane dve
kamme nava vipāke nava āhāre nava indriye nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  cattāri vippayutte  nava  atthiyā nava natthiyā
cattāri vigate cattāri avigate nava.
   [724]  Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  kāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi
yāva   asaññasattā   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe
Paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato moho . ... naārammaṇa-
paccayā: tīṇi.
   [725]  Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā:  tīṇi  .  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca nakāmāvacaro
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  nakāmāvacare  khandhe  paṭicca
nakāmāvacarā  adhipati  vipākaṃ  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo khandhā  dve  khandhe  ...  paṭisandhi  . nakāmāvacaraṃ dhammaṃ
paṭicca  kāmāvacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  vipāke
nakāmāvacare  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro ca
dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā:  vipākaṃ  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhi  .  kāmāvacarañca  nakāmāvacarañca dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā:  vipāke nakāmāvacare khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe .pe. itare
dve  pākaṭikā . ... naanantarapaccayā: .pe. napurejātapaccayā:
napacchājātapaccayā:.
   [726]  Kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā:  tīṇi  .  nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro
dhammo  uppajjati  naāsevanapaccayā:  vipākaṃ  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ
Khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... paṭisandhi . Nakāmāvacaraṃ
dhammaṃ  paṭicca  kāmāvacaro  dhammo  uppajjati  naāsevanapaccayā:
nakāmāvacare  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
.pe.  mūlaṃ  vipākaṃ  nakāmāvacaraṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  .pe.
Avasesā tīṇi pākaṭikā. Saṅkhittaṃ.
   [727]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naupanissaye  tīṇi  napurejāte
nava  napacchājāte  nava  naāsevane  nava nakamme dve navipāke
pañca  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne ekaṃ namagge
ekaṃ  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  dve  nonatthiyā  tīṇi
novigate tīṇi.
      Avasesā gaṇanāpi sahajātavāropi kātabbā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 445-448. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=8951              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=8951              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=722&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=102              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=730              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com