ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [88]  Cetasikaṃ  dhammaṃ  paccayā  cetasiko  dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi paṭiccasadisā . acetasikaṃ dhammaṃ paccayā acetasiko
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
vatthuṃ  paccayā  cittaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paccayā kaṭattārūpaṃ
cittaṃ paccayā vatthu vatthuṃ paccayā cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... Acetasikaṃ
dhammaṃ  paccayā  cetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: cittaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  vatthuṃ  paccayā  cetasikā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  dvepi kātabbā . acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko
ca  acetasiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: cittaṃ paccayā
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vatthuṃ  paccayā cittañca
sampayuttakā ca khandhā paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {88.1} Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo
uppajjati hetupaccayā: cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca paccayā dve
khandhā dve khandhe ... cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca vatthuñca paccayā
dve  khandhā  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā .
Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ  paccayā acetasiko dhammo uppajjati
hetupaccayā: cetasike khandhe ca cittañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
cetasike  khandhe ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ cetasike
khandhe ca vatthuñca paccayā cittaṃ paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā.
   {88.2} Cetasikañca acetasikañca dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: cetasikaṃ ekaṃ khandhañca cittañca
paccayā  dve  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Cetasikaṃ
Ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā dve khandhā cittañca dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   [89] Cetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇa-
paccayā:  tīṇi  paṭiccasadisā .  acetasikaṃ dhammaṃ paccayā acetasiko
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ  paccayā  cittaṃ  paṭisandhi.
Acetasikaṃ  dhammaṃ paccayā cetasiko dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā:
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇasahagatā  khandhā  kāyāyatanaṃ paccayā
... cittaṃ paccayā sampayuttakā khandhā vatthuṃ paccayā cetasikā khandhā
paṭisandhikkhaṇe dvepi kātabbā.
   {89.1} Acetasikaṃ dhammaṃ paccayā cetasiko ca acetasiko ca dhammā
uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
sampayuttakā ca khandhā kāyāyatanaṃ paccayā ... vatthuṃ paccayā cittaṃ
sampayuttakā ca khandhā paṭisandhikkhaṇe ekaṃ . cetasikañca acetasikañca
dhammaṃ  paccayā  cetasiko  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: cakkhu-
viññāṇasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  cakkhuviññāṇañca  paccayā  dve
khandhā dve khandhe ... cakkhuviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhañca cakkhāyatanañca
paccayā dve khandhā dve khandhe ... Kāyaviññāṇasahagataṃ ... Cetasikaṃ ekaṃ
khandhañca cittañca paccayā dve khandhā dve khandhe ... Cetasikaṃ ekaṃ khandhañca
Vatthuñca paccayā dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe dve.
   {89.2} Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ  paccayā  acetasiko
dhammo   uppajjati  ārammaṇapaccayā  cakkhuviññāṇasahagate  khandhe
ca  cakkhāyatanañca   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ   kāyaviññāṇasahagate
...  cetasike  khandhe  ca  vatthuñca paccayā cittaṃ paṭisandhi ekaṃ .
Cetasikañca  acetasikañca  dhammaṃ  paccayā cetasiko ca acetasiko ca
dhammā   uppajjanti  ārammaṇapaccayā:  cakkhuviññāṇasahagataṃ  ekaṃ
khandhañca  cakkhāyatanañca  paccayā  dve  khandhā  cakkhuviññāṇañca
dve khandhe paccayā ... cetasikaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paccayā
dve khandhā cittañca dve khandhe ... Paṭisandhi ekaṃ saṅkhittaṃ.
   [90] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava sabbattha nava
purejāte nava āsevane nava avigate nava.
   [91]  Cetasikaṃ  dhammaṃ  paccayā  cetasiko  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  ahetukaṃ  cetasikaṃ  ...  saṅkhittaṃ  .  nava pañhā
pañcaviññāṇampi   yathā   ārammaṇapaccayā   evaṃ   kātabbaṃ
tīsuyeva   moho  sabbe  pañhā  pavattipaṭisandhiyā  kātabbā
asammohantena.
   [92]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
naanantare   tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi
naupanissaye  tīṇi  napurejāte  nava  napacchājāte nava naāsevane
nava  nakamme  tīṇi navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ
Najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  tīṇi  navippayutte  cha
nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
   [93] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā nava.
            Saṅkhittaṃ.
   [94] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... anantare nava sabbattha
nava magge tīṇi avigate nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 48-52. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=965              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=965              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=88&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=111              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]