ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Upādinnattikasaraṇadukaṃ
   [876]   Anupādinnupādāniyaṃ   saraṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anupādinnupādāniyo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [877] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [878]   Upādinnupādāniyaṃ   araṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca
upādinnupādāniyo  araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Anupādinnupādāniyaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anupādinnupādāniyo araṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  anupādinnaanupādāniyaṃ
araṇaṃ   dhammaṃ  paṭicca  anupādinnaanupādāniyo  araṇo  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [879] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [880]  Upādinnupādāniyo  araṇo dhammo upādinnupādāniyassa
araṇassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi . anupādinnupādāniyo
araṇo   dhammo   anupādinnupādāniyassa   araṇassa   dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  anupādinnaanupādāniyo  araṇo  dhammo
anupādinnaanupādāniyassa  araṇassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
tīṇi.
   [881] Hetuyā satta ārammaṇe cha avigate terasa.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Upādinnattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 510-511. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10008              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10008              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=876&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=205              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2787              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com