ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Atītārammaṇattikasaraṇadukaṃ
   [944]  Atītārammaṇaṃ  saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo
saraṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  anāgatārammaṇaṃ  saraṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca   anāgatārammaṇo   saraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .   paccuppannārammaṇaṃ   saraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
paccuppannārammaṇo saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [945] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
   Sahajātavāropi pañhāvāropi sabbattha vitthāretabbā.
   [946]  Atītārammaṇaṃ  araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  atītārammaṇo
araṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  anāgatārammaṇaṃ  araṇaṃ
dhammaṃ   paṭicca   anāgatārammaṇo   araṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .   paccuppannārammaṇaṃ   araṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
paccuppannārammaṇo araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [947] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [948]  Atītārammaṇo  araṇo  dhammo atītārammaṇassa araṇassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  anāgatārammaṇo  araṇo
dhammo   anāgatārammaṇassa   araṇassa   dhammassa   hetupaccayena
paccayo:  .  paccuppannārammaṇo  araṇo dhammo paccuppannārammaṇassa
araṇassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [949]  Atītārammaṇo  araṇo  dhammo atītārammaṇassa araṇassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [950] Hetuyā tīṇi ārammaṇe nava avigate tīṇi.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
        Atītārammaṇattikasaraṇadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           -------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 523-524. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10277              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10277              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=944&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=220              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2855              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com