ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Sappaccayadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1065]  Sappaccayaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaccayo  kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1066]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  ekaṃ
avigate ekaṃ.
   [1067]  Sappaccayaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaccayo  kusalo
dhammo uppajjati naadhipatipaccayā:.
   [1068]  Naadhipatiyā  ekaṃ  napurejāte  ekaṃ  napacchājāte
ekaṃ  naāsevane  ekaṃ nakamme ekaṃ navipāke ekaṃ navippayutte
ekaṃ.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1069]  Sappaccayo  kusalo  dhammo  sappaccayassa  kusalassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1070] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1071]  Sappaccayaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaccayo akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1072] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
         Pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1073]  Sappaccayaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaccayo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1074] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1075]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  ekaṃ  naadhipatiyā
ekaṃ sabbattha ekaṃ.
            Pañhāvāro
   [1076]   Sappaccayo   abyākato   dhammo  sappaccayassa
abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1077]   Sappaccayo   abyākato   dhammo  sappaccayassa
abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  appaccayo
abyākato  dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [1078]  Hetuyā  ekaṃ  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
anantare  ekaṃ  .  sappaccayo  abyākato  dhammo  sappaccayassa
abyākatassa   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  appaccayo
abyākato  dhammo sappaccayassa abyākatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:    ārammaṇūpanissayo    .   purejāte   ekaṃ
pacchājāte ekaṃ sabbattha ekaṃ avigate ekaṃ.
   [1079]   Sappaccayo   abyākato   dhammo  sappaccayassa
Abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  appaccayo  abyākato
dhammo   sappaccayassa   abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [1080] Nahetuyā dve naārammaṇe ekaṃ.
   [1081] Hetupaccayā naārammaṇe ekaṃ.
   [1082] Nahetupaccayā ārammaṇe dve.
         Sappaccayadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------
           Saṅkhatadukakusalattikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 172-175. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3393              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3393              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1065&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1065              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com