ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Dassanenapahātabbahetukattikahetudukaṃ
   [192]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena-
pahātabbahetuko  hetu dhammo uppajjati hetupaccayā: . bhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ   hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ   hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [193] Hetuyā tīṇi ārammaṇe tīṇi avigate tīṇi.
   [194]  Naadhipatiyā tīṇi napurejāte tīṇi navippayutte tīṇi .
Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
   [195] Dassanenapahātabbahetuko hetu dhammo dassanenapahātabba-
hetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [196]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  aṭṭha  adhipatiyā  cha
avigate tīṇi.
   [197] Nahetuyā aṭṭha naārammaṇe aṭṭha.
   [198] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [199] Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [200]  Dassanenapahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca dassanena-
pahātabbahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   nahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
tīṇi.
   [201] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   [202]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   nahetu   dhammo
uppajjati nahetupaccayā:.
   [203] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe pañca novigate pañca.
   [204] Hetupaccayā naārammaṇe pañca.
   [205] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [206]  Dassanenapahātabbahetuko  nahetu  dhammo  dassanena-
pahātabbahetukassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
dve . bhāvanāyapahātabbahetuko nahetu dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
nahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:  tīṇi  .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  nahetu  dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  nahetussa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [207] Ārammaṇe aṭṭha adhipatiyā dasa avigate terasa.
   [208] Nahetu cuddasa naārammaṇe cuddasa.
   [209] Ārammaṇapaccayā nahetuyā aṭṭha.
   [210] Nahetupaccayā ārammaṇe aṭṭha.
   Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
      Dassanenapahātabbahetukattikahetudukaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 384-386. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7535              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7535              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=192&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=138              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2103              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com