ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Navedanāttikanahetudukaṃ
   [307]  Nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nasukhāya-
vedanāyasampayutto  nahetu  dhammo uppajjati hetupaccayā: nasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadukkhāyavedanāyasampayutto
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayutto nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca   nadukkhāyavedanāyasampayutto   nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   .  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ
paṭicca ....
          Navipākattikanahetudukaṃ
   [308] Navipākaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... navipākadhammadhammaṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
        Naupādinnupādāniyattikanahetudukaṃ
   [309]  Naupādinnupādāniyaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...
Naanupādinnupādāniyaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naanupādinna-
anupādāniyaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
        Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikanahetudukaṃ
   [310] Nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Navitakkattikanahetudukaṃ
   [311]  Nasavitakkasavicāraṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... naavitakka-
vicāramattaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... naavitakkaavicāraṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Napītittikanahetudukaṃ
   [312]  Napītisahagataṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nasukhasahagataṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naupekkhāsahagataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nadassanattikanahetudukaṃ
   [313] Nadassanenapahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nabhāvanāya-
pahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
       Nadassanenapahātabbahetukattika nahetudukaṃ
   [314]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ...
Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nanevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Naācayagāmittikanahetudukaṃ
   [315] Naācayagāmiṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... naapacayagāmiṃ
nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  nanevācayagāmināpacayagāmiṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
          Nasekkhattikanahetudukaṃ
   [316] Nasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naasekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... Nanevasekkhānāsekkhaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Naparittattikanahetudukaṃ
   [317] Naparittaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... namahaggataṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ... Naappamāṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Naparittārammaṇattikanahetudukaṃ
   [318] Naparittārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Namahaggatārammaṇaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naappamāṇārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
           Nahīnattikanahetudukaṃ
   [319] Nahīnaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... Namajjhimaṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ... Napaṇītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Namicchattattikanahetudukaṃ
   [320]  Namicchattaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... nasammattaniyataṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naaniyataṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
         Namaggārammaṇattikanahetudukaṃ
   [321]  Namaggārammaṇaṃ nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca ... namaggahetukaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Namaggādhipatiṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Nauppannattikanahetudukaṃ
   [322] Naanuppannaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... nauppādiṃ nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ....
           Naatītattikanahetudukaṃ
   [323] Naatītaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... naanāgataṃ nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca ....
          Naatītārammaṇattikanahetudukaṃ
   [324] Naatītārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Naanāgatārammaṇaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Napaccuppannārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....
          Naajjhattattikanahetudukaṃ
   [325] Naajjhattaṃ nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca ... nabahiddhā nahetuṃ
dhammaṃ paṭicca ....
         Naajjhattārammaṇattikanahetudukaṃ
   [326] Naajjhattārammaṇaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Nabahiddhārammaṇaṃ
nahetuṃ dhammaṃ paṭicca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 81-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1600              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1600              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=307&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=307              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com