ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Hetudukaparittattike nahetudukaparittattikaṃ
   [248]  Nahetuṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu naparitto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca
nahetu  namahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . hetuṃ
Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  naappamāṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
         Hetudukaparittārammaṇattike
         nahetudukanaparittārammaṇattikaṃ
   [249] Hetuṃ parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naparittārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi . Hetuṃ mahaggatārammaṇaṃ dhammaṃ
paṭicca nahetu namahaggatārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
Hetuṃ  appamāṇārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naappamāṇārammaṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
        Hetudukahīnattike nahetudukanahīnattikaṃ
   [250] Hetuṃ hīnaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nahīno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi . nahetuṃ majjhimaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu namajjhimo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . hetuṃ paṇītaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu napaṇīto dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
          Hetudukamicchattattike
          nahetudukanamicchattatikaṃ
   [251]  Hetuṃ  micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca nahetu  namicchatta-
niyato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ sammatta-
niyataṃ   dhammaṃ  paṭicca  nahetu  nasammattaniyato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ  aniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
          Hetudukamaggārammaṇattike
          nahetudukanamaggārammaṇattikaṃ
   [252]  Hetuṃ maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu namaggārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ  maggahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu  namaggahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  tīṇi . Hetuṃ
maggādhipatiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  namaggādhipati  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
          Hetudukauppannattike
          nahetudukanauppannattikaṃ
   [253]  Hetu  anuppanno  dhammo  nahetussa  naanuppannassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  nava  .  hetu  uppādī
dhammo   nahetussa   nauppādissa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo: nava.
       Hetudukaatītattike nahetudukanaatītattikaṃ
   [254]  Hetu  atīto  dhammo  nahetussa  naatītassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nava  .  hetu  anāgato  dhammo
nahetussa naanāgatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: nava.
          Hetudukaatītārammaṇattike
         nahetudukanaatītārammaṇattikaṃ
   [255]  Hetuṃ  atītārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca nahetunaatītārammaṇo
dhammo uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . hetuṃ  anāgatārammaṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  naanāgatārammaṇo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
tīṇi . hetuṃ paccuppannārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu napaccuppannārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
         Hetudukaajjhattārammaṇattike
         nahetudukanaajjhattārammaṇattikaṃ
   [256] Hetuṃ ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naajjhattārammaṇo *-
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Hetuṃ bahiddhārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca
nahetu nabahiddhārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 193-196. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3817              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3817              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=248&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=60              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=768              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com