ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikasahetukaduke
          nakusalattikanasahetukadukaṃ
   [359] Kusalaṃ sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  sahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nasahetuko  ca  naakusalo  nasahetuko  ca dhammā
Uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  sahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
naakusalo  nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ
sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  akusalaṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo nasahetuko ca
naakusalo  nasahetuko  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: tīṇi .
Abyākataṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  sahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo
nasahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ sahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nasahetuko  ca  naakusalo nasahetuko  ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [360] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate ekādasa.
     Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [361] Kusalo sahetuko dhammo nakusalassa nasahetukassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  kusalo  sahetuko  dhammo  naakusalassa
nasahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  kusalo  sahetuko
dhammo  nakusalassa  nasahetukassa  ca  naakusalassa  nasahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi . akusalo sahetuko dhammo
naakusalassa  nasahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  akusalo
sahetuko  dhammo  nakusalassa  nasahetukassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  akusalo  sahetuko  dhammo  nakusalassa nasahetukassa ca
Naakusalassa  nasahetukassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi .
Abyākato  sahetuko  dhammo  nakusalassa  nasahetukassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  abyākato  sahetuko  dhammo  naakusalassa
nasahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  abyākato sahetuko
dhammo  nakusalassa  nasahetukassa  ca  naakusalassa  nasahetukassa  ca
dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [362] Hetuyā nava ārammaṇe paṇṇarasa .pe.
          Avigate ekādasa.
   [363] Akusalaṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca naabyākato
naahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  akusalaṃ  ahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca nakusalo naahetuko  ca  naabyākato naahetuko  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā: tīṇi  .  abyākataṃ  ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo  naahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
ahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  naahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  abyākataṃ ahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetuko ca
naakusalo naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [364] Hetuyā cha ārammaṇe cha avigate cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 227-229. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4482              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4482              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=359&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=70              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=879              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]