ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikahetusampayuttaduke
         nakusalattikanahetusampayuttadukaṃ
   [365] Kusalaṃ hetusampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nahetusampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: sahetukadukasadisaṃ.
          Kusalattikahetusahetukaduke
         nakusalattikanahetusahetukadukaṃ
   [366]  Kusalaṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nahetucevanaahetukoca   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  kusalaṃ
hetuñcevasahetukañca   dhammaṃ   paṭicca  naabyākato  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  hetuñceva-
sahetukañca   dhammaṃ   paṭicca   naakusalo  nahetucevanaahetukoca
naabyākato  nahetucevanaahetukoca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
tīṇi  .  akusalaṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nahetucevanaahetukoca   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ  hetuñcevasahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nahetuceva-
naahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ...  naakusalo
nahetucevanaahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ... nakusalo
nahetucevanaahetukoca   naakusalo   nahetucevanaahetukoca   dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [367] Hetuyā nava.
   [368]  Kusalaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
naahetukocevananahetuca  dhammo  ...  naabyākato  naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo ... naakusalo naahetukocevananahetuca naabyākato
naahetukocevananahetuca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: tīṇi .
Akusalaṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo naahetukoceva-
nanahetuca  dhammo ...  akusalaṃ sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naabyākato  naahetukocevananahetuca dhammo ... nakusalo naahetuko-
cevananahetuca naabyākato naahetukocevananahetuca dhammā ... tīṇi.
Abyākataṃ  sahetukañcevanacahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo naahetukoceva-
nahetuca dhammo ...  naakusalo naahetukocevananahetuca dhammo ...
Nakusalo   naahetukocevananahetuca   naakusalo   naahetukoceva-
nanahetuca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [369] Hetuyā nava.
         Kusalattikahetuhetusampayuttaduke
        nakusalattikanahetuhetusampayuttadukaṃ
   [370]  Kusalaṃ  hetuñcevahetusampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo  ...  naabyākato
nahetucevanahetuvippayuttoca  dhammo  ...  naakusalo  nahetuceva-
nahetuvippayuttoca  naabyākato  nahetucevanahetuvippayutto  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi . akusalaṃ tīṇi kātabbaṃ . abyākataṃ
Tīṇi  kātabbaṃ  .  nava  .  kusalaṃ  hetusampayuttañcevanacahetuṃ dhammaṃ
paṭicca   naakusalo   nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  ...
Naabyākato  nahetuvippayuttocevananahetuca  dhammo  ...  naakusalo
nahetuvippayuttocevananahetuca    naabyākato    nahetuvippayutto-
cevananahetuca  dhammā  ...  tīṇi  .  akusalaṃ hetusampayuttañceva-
nacahetuṃ dhammaṃ paṭicca ... Tīṇi. Abyākataṃ tīṇi. Nava .pe.
         Kusalattikanahetusahetukaduke
         nakusalattikanahetunasahetukadukaṃ
   [371] Kusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nahetu
nasahetuko dhammo ...  naakusalo  nahetu  nasahetuko  dhammo ...
Nakusalo  nahetu  nasahetuko ca  naakusalo  nahetu  nasahetuko  ca
dhammā ... . akusalaṃ nahetuṃ sahetukaṃ ... Tīṇi. Abyākataṃ nahetuṃsahetukaṃ
dhammaṃ paṭicca nakusalo ... naakusalo ... nakusalo nahetu nasahetuko
ca  naakusalo nahetu nasahetuko  ca  dhammā ... Tīṇi . abyākataṃ
nahetuṃahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nahetu naahetuko dhammo ...
Naakusalo  nahetu naahetuko dhammo ... nakusalo nahetu naahetuko
ca  naakusalo  nahetu naahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 230-232. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4526              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4526              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=365&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=71              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=885              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com