ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Anulomapaccaniyatikattikapatthanam
      kusalattikavedanattike nakusalattikanavedanattikam
   [714] Kusalam sukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca nakusalo nasukhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam sukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naakusalo nasukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .pe.  kusalam sukhayavedanayasampayuttam
Dhammam paticca nakusalo nasukhayavedanayasampayutto ca naakusalo nasukhaya-
vedanayasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [715] Akusalam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam paticca naakusalo
nasukhayavedanayasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya: akusalam
sukhayavedanaya  sampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nasukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .pe. akusalam sukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nasukhayavedanayasampayutto
ca naakusalo nasukhayavedanayasampayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
panca.
   [716]  Abyakatam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nakusalo  nasukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
abyakatam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naakusalo nasukhaya-
vedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam
sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nasukhayavedanaya-
sampayutto  ca  naakusalo  nasukhayavedanayasampayutto  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [717] Hetuya terasa arammane nava avigate terasa.
   [718]  Abyakatam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nakusalo    nasukhayavedanayasampayutto    dhammo    uppajjati
Nahetupaccaya: tini.
   [719] Kusalam sukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca nakusalo nasukhaya-
vedanayasampayutto dhammo uppajjati naarammanapaccaya: kusalam sukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  naakusalo nasukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya:  kusalam sukhayavedanayasampayuttam
dhammam paticca nakusalo nasukhayavedanayasampayutto ca naakusalo nasukhaya-
vedanayasampayutto  ca dhamma uppajjanti naarammanapaccaya: tini .
Akusalam sukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca naakusalo nasukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya: tini . abyakatam
sukhayavedanayasampayuttam  dhammam paticca nakusalo nasukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya: abyakatam sukhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  naakusalo  nasukhayavedanayasampayutto  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:  abyakatam  sukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nakusalo  nasukhayavedanayasampayutto  ca  naakusalo  nasukhayavedanaya-
sampayutto ca dhamma uppajjanti naarammanapaccaya: tini.
   [720]  Nahetuya  tini  naarammane  nava naadhipatiya terasa
novigate nava.
   [721] Hetupaccaya naarammane nava.
   [722] Nahetupaccaya arammane tini.
      Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi
     samsatthavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [723] Kusalo sukhayavedanayasampayutto dhammo nakusalassa nasukhaya-
vedanayasampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo: .pe.
          Arammane attharasa.
         Panhavaram vittharetabbam.
   [724]  Akusalam dukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca naakusalo
nadukkhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam
dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo  nadukkhayavedanaya-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya: .pe.  akusalam dukkhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  nakusalo nadukkhayavedanayasampayutto
ca  naakusalo  nadukkhayavedanayasampayutto  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [725] Hetuya panca arammane cha avigate attha.
   [726]  Abyakatam  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nakusalo    nadukkhayavedanayasampayutto    dhammo    uppajjati
nahetupaccaya:  abyakatam  dukkhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
naakusalo  nadukkhayavedanayasampayutto  dhammo uppajjati nahetupaccaya:
abyakatam   dukkhayavedanayasampayuttam   dhammam   paticca   nakusalo
Nadukkhayavedanayasampayutto   ca   naakusalo   nadukkhayavedanaya-
sampayutto ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya:.
   [727] Nahetuya tini.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
   [728]  Kusalam  adukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
nakusalo   naadukkhamasukhayavedanayasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [729] Hetuya terasa sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 294-298. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5804&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5804&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=714&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=88              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1234              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com